Med en snittpris på 70 dollar fatet så langt i år får Norge en ekstrainntekt på over 45 milliarder kroner

Publisert

Norges økonomi avhenger i stor grad av oljeprisen, og nå som oljeprisen er høy har det gitt Norge en solid opptur.

I mai var oljeprisen en periode over 80 dollar fatet, og selv om den på slutten av måneden falt litt ligger den likevel godt over nivået som ligger til grunn for statsbudsjettet.

Når man snakker om oljeprisen, så forholder markedet seg til oljeprisen i dollar. Så langt i år har den holdt seg stabilt over 60 dollar fatet. I snitt har den frem til og med mai i år ligget på 70,11 dollar fatet.

Oljeprisen hadde et stort løft i mai, og var over 80 dollar fatet. På slutten av måneden falt den litt ned igjen.
Oljeprisen hadde et stort løft i mai, og var over 80 dollar fatet. På slutten av måneden falt den litt ned igjen.

Norges inntekter fra oljen avhenger naturlig nok av hva slags priser som oppnås, men inntektene påvirkes også av dollarkursen. Etter å ha vært litt under 8 kroner dollaren, har den tatt seg opp igjen i mai. Det gir positivt utslag for de norske oljeinntektene.

Dollarkursen svinger, men det er ikke kjempestore utslag i år.
Dollarkursen svinger, men det er ikke kjempestore utslag i år.

I det reviderte statsbudsjettet som mylig ble lagt frem legges det til grunn en gjennomsnittlig oljepris på 445 kroner fatet. Så langt i år ligger snittprisen skyhøyt over det. Med en snittpris på 553,82 kroner fatet får Norge hele 108,82 kroner mer enn forventet for hvert eneste oljefat. Det tilsvarer en ekstrainntekt på 46,8 milliarder kroner til den norske statskassen.

Oljeprisen målt i norske kroner har så langt i år ligget godt over forventningene som ligger til grunn i statsbudsjettet.
Oljeprisen målt i norske kroner har så langt i år ligget godt over forventningene som ligger til grunn i statsbudsjettet.

En beregnet ekstrainntekt på 46,8 milliarer kroner er et stort tall som det kan være vanskelig å forholde seg til. For å sette det i perspektiv er det greit å se litt på hva det tilsvarer, og da kan vi se på sykelønnsordningen som nok en gang diskuteres heftig. Det er en god, men dyr ordning som i år forventes å koste staten 42,6 milliarder kroner.

Det betyr at statens ekstrainntekt fra den høye oljeprisen alene er nok til å finansiere hele sykepengeordningen.