Statfjord C
Statfjord C

Staten hadde et oljeoverskudd på 8,3 milliarder i krisekvartalet

Selv da koronakrisen traff Norge for fullt tjente staten penger på oljevirksomheten.

Publisert Sist oppdatert

Årets andre kvartal ble en økonomisk kalddusj for den norske staten som følge av koronakrisen. Inntektene falt samtidig som utgiftene økte kraftig.

Ifølge tall som SSB har lagt frem hadde staten inntekter på 298 milliarder kroner samtidig som utgiftene utgjorde 412 milliarder kroner. Dermed måtte staten hente ut 114 milliarder kroner fra oljefondet.

Til sammenligning var inntektene på 379 milliarder og utgiftene på 350 milliarder i årets første kvartal. Da var overskuddet på 28 milliarder kroner, og de ble satt inn i oljefondet.

Det betyr at inntektene falt med 80 milliarder kroner samtidig som utgiftene økte med 62 milliarder kroner.

Det er verdt å påpeke at disse tallene inkluderer oljeinntektene. Når statsbudsjettene presenteres er det vanlig å holde olje- og gassinntektene utenfor. De puttes direkte inn i oljefondet, og så hentes de ut for å dekke underskuddet. Sluttresultatet blir da kalt det oljekorrigerte underskuddet.

At oljeinntektene falt kraftig i april, mai og juni bør ikke komme som en overraskelse på noen. Da falt oljeprisen kraftig, og i snitt lå den på 26,69 dollar i april, 32,53 dollar i mai og 40,77 dollar i juni.

Det betyr at selskapene fikk markant dårligere betalt for oljen, og dermed fikk staten mindre inntekter i form av skatt, samt inntekter fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og utbytte fra Equinor.

Samtidig må det påpekes at på tross av at årets andre kvartal var et svært utfordrende kvartal, så ble staten likevel sittende igjen med et overskudd på olje- og gassaktiviteten. Ifølge tallene fra SSB utgjorde dette overskuddet 8,3 milliarder kroner.

Det kommer godt med, men er likefullt markant lavere enn de 26,3 milliardene som ble bokført i årets første kvartal.

Så gjenstår det å se hvordan det går for resten av året. I det reviderte statsbudsjettet ble det lagt til grunn en forventning om at statens olje- og gassinntekter vil utgjøre ca. 100 milliarder kroner i 2020. Forutsetningen for det er at snittprisen for året blir liggende på 33 dollar fatet.

Så langt ser det bra ut. Hittil i år ligger snittprisen på 42,63 dollar fatet, og i skrivende stund handles Nordsjøoljen for litt over 45 dollar fatet.