Skatteinntektene fra oljen er lavere enn i fjor, men høyere enn i 2016-2018

Oljevirksomheten har skattet litt over 32 milliarder i løpet av årets første fire måneder.

Publisert
Etter at årets fire første måneder er unnagjort, har skattleggingen av olje- og gasselskapene bidratt med totalt 32 milliarder kroner i år. Det er omtrent 10 milliarder mindre enn på samme tid i fjor, men likevel mer enn i årene 2016, 2017 og 2018.
Etter at årets fire første måneder er unnagjort, har skattleggingen av olje- og gasselskapene bidratt med totalt 32 milliarder kroner i år. Det er omtrent 10 milliarder mindre enn på samme tid i fjor, men likevel mer enn i årene 2016, 2017 og 2018.

Statens skatteinntekter fra petroleumsvirksomheten kommer i fra både den ordinære skatte på overskudd og fra en egen særskatt. Tilsammen utgjør de 78 prosent av overskuddet i olje- og gasselskapene, og det utgjør betydelige beløp hvert år.

Etter at årets fire første måneder er unnagjort har olje- og gasselskapene så langt betalt inn 10,1 milliarder kroner i vanlig skatt og 22,3 milliarder i særskatt. Tilsammen utgjør det 32,3 milliarder kroner.

Det er markant mindre enn de 41,9 milliardene Norge fikk innbetalt i samme periode i fjor, men er likevel mer enn hva Norge dro inn de første fire månedene i 2016, 2017 og 2018.

Samtidig må det påpekes at oljeprisen holdt seg ganske godt i både januar og februar, og at det var først i mars at den stupte. Det betyr at året totalt sett med all sannsynlighet vil bli dårligere enn også 2018.

Powered by Labrador CMS