Oljeprisen målt i norske kroner ligger nå langt over forutsetningen i statsbudsjettet. Den røde linjen viser det opprinnelige anslaget for 2017, den grønne linjen viser anslaget i revidert statsbudsjett og den lilla linjen viser forventet oljepris for 2018.
Oljeprisen målt i norske kroner ligger nå langt over forutsetningen i statsbudsjettet. Den røde linjen viser det opprinnelige anslaget for 2017, den grønne linjen viser anslaget i revidert statsbudsjett og den lilla linjen viser forventet oljepris for 2018.

Oljeprisen passerte 500 kroner fatet

Publisert

Oktober var en god måned for Norge og de norske oljeinntektene. Oljeprisen løftet seg markant, og i månedsskiftet passerte den 60 dollar. I skrivende stund er den helt oppe på 61,17 dollar fatet, noe som er soleklart årsbeste, og den høyeste prisen siden sommeren 2015.

Oljeprisen svinger veldig, men har gått Norges vei i det siste. Da grafen ble laget sto oljeprisen i 61,17 dollar fatet.
Oljeprisen svinger veldig, men har gått Norges vei i det siste. Da grafen ble laget sto oljeprisen i 61,17 dollar fatet.

Det gir gode ekstrapenger i statskassen. I det nylig fremlagte statsbudsjettet for 2018 legges det til grunn en forventning om en oljepris målt i norske kroner på 438 kroner fatet. Det er en nedjustering fra 444 kroner som var forventningen i det reviderte statsbudsjettet for 2017. Det er likevel noe høyere enn da det opprinnelige statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem for et år siden. Da la man til grunn en forventet oljepris på 425 kroner fatet.

Oljeprisen målt i norske kroner ligger nå langt over forutsetningen i statsbudsjettet. Den røde linjen viser det opprinnelige anslaget for 2017, den grønne linjen viser anslaget i revidert statsbudsjett og den lilla linjen viser forventet oljepris for 2018.
Oljeprisen målt i norske kroner ligger nå langt over forutsetningen i statsbudsjettet. Den røde linjen viser det opprinnelige anslaget for 2017, den grønne linjen viser anslaget i revidert statsbudsjett og den lilla linjen viser forventet oljepris for 2018.

Norge kan selvsagt først og fremst takke økt oljepris for økte statsinntekter, men vi får også litt drahjelp av dollarkursen. Oljen omsettes i dollar, og dollarkursen har tatt seg markant opp den siste tiden etter å ha hatt en liten dipp i sommermånedene.

Dollarkursen er ikke helt der den var på starten av året, men den har tatt seg opp igjen i det siste. Det nyter Norges oljeinntekter godt av.
Dollarkursen er ikke helt der den var på starten av året, men den har tatt seg opp igjen i det siste. Det nyter Norges oljeinntekter godt av.

Med en oljepris på 500 kroner fatet drar Norge inn 62 kroner mer enn forventet pr. fat. Det blir det fort mye penger av. Finansdepartementet har tidligere fortalt enerWE at de som tommelfingerregel anslår at hver tikrone gir et utslag på 4,3 milliarder kroner for statens oljeinntekter.

Det betyr at vi kan se frem til en ekstrainntekt på hele 26,7 milliarder kroner neste år hvis både oljeprisen og dollarkursen holder seg på dette nivået. Det burde i såfall være mer nok til å dekke våre politikeres behov for å markere seg med egensaker under den kommende budsjettforhandlingen.

Samtidig er det som alltid knyttet stor usikkerhet til oljeprisens utvikling. Mange har sterke meninger om hvordan den vil utvikle seg på både kort og lang sikt, og vi kan vel slå fast at ingen vet nok til å være skråsikker på hvordan prisutviklingen vil gå.

Les også: