Oljeprisen målt i norske kroner var nesten nede på nivået som statsbudsjettet legger til grunn.
Oljeprisen målt i norske kroner var nesten nede på nivået som statsbudsjettet legger til grunn.

Oljeprisen fortsetter å sikre Norge høyere inntekter enn forventet

Publisert

Oljeprisen holdt seg forbausende stabil i årets to første måneder, og det kunne se ut som at den fant sg godt tilrette i prisleiet mellom 53,60 og 57,10 dollar fatet.

I mars kom det imidlertid en liten nedtur, og i løpet av en dag var den faktisk også under 50 dollar fatet. Ser vi på sluttprisen pr. dag har den imidlertid ikke vært lavere enn 50,56 dollar fatet. Den tok seg også litt opp mot slutten av mars.

Hittil i år har oljeprisen i snitt ligget på 54,61 dollar fatet.

Norges olje- og gassinntekter er avhengig av en høy oljepris, men inntektene påvirkes også av dollarkursen. Den var lavere i februar enn i januar, men tok seg opp igjen i mars. Så langt i år har den svingt mellom 8,20 kroner pr. dollar på sitt laveste, og 8,66 kroner for hver dollar på det høyeste. I snitt har den ligget på 8,43 kroner hittil i år.

[caption id="attachment_28791" align="alignnone" width="650"] Dollarkursen har svingt mellom 8,20 og 8,66 kroner. I snitt har den ligget på 8,43 kroner.[/caption]

I det norske statbudsjettet legges det til grunn en oljepris på 425 norske kroner pr. fat. Hvis prisen ligger over det får Norge inn mer penger enn budsjettert, og hvis prisen ligger under betyr det at det går mot en underdekning.

Hittill i år har det sett ganske bra ut, og det har ikke vært en eneste dag der oljeprisen har vært nede på prisnivået som statsbudsjettet legger til grunn.

Det har imidlertid vært nære på, og oljeprisen målt i norske kroner har vært nede på 428,76 kroner fatet. Det er bare 3,76 kroner over det budsjettet legger til grunn, og det ville gått i minus hvis det ikke hadde vært for at dollaren styrket seg mot den norske kronen.

Hvis dollarkursen hadde vært under 8,40 kroner den aktuelle dagen, ville det vært en dag der oljebransjen dro inn mindre enn budsjettert.

Oljeprisen målt i norske kroner var nesten nede på nivået som statsbudsjettet legger til grunn.
Oljeprisen målt i norske kroner var nesten nede på nivået som statsbudsjettet legger til grunn.

[caption id="attachment_28792" align="alignnone" width="650"] Oljeprisen målt i norske kroner var nesten nede på nivået som statsbudsjettet legger til grunn.[/caption]

I enerWE følger vi tett med på oljeprisen og Norges oljeinntekter, og vi ser at det gir store utslag for norsk økonomi. I november lå Norge an til en budsjettsmell på hele 20,6 milliarder kroner hvis den daværende oljeprisen hadde holdt seg. Dette ble markant bedre i januar. Da lå vi 1,65 milliarder foran skjemaet takket være en høyere oljepris. Så fortsatte vi å legge til penger på bok, og når februar var unnagjort lå Norge 2,15 milliarder kroner statsbudsjettets forutsetninger.

Når vi nå gjør den samme regneøvelsen etter at mars måned er unnagjort, ser vi at vi har økt bufferen noe. Etter at årets første kvartal er unnagjort ligger vi an til en inntekt som er 3,75 milliarder kroner mer enn det statsbudsjettet har som forutsetning.

Så må det presiseres at dette er en teoretisk beregning. Det nøyaktige tallet kan svinge noe, avhengig av hva som faktisk ble solgt og til hvilke priser.

Hittil i år har oljeprisen i snitt ligget på 460,40 kroner pr. fat, noe som er 35,40 kroner mer enn hva statsbudsjettet forutsetter.

Det svinger fort, og slik vil det nok alltid være med oljeprisen. Samtidig legger statsbudsjettene til grunn at oljeprisen vil stige i årene fremover. I år forventes det at vi skal få 425 kroner fatet, og neste år stiger det til 438 kroner. I 2025 forventes det at den er helt oppe på 510 kroner fatet.

Selv med det som utgangspunkt, blir det tøft for Norge i årene fremover. I perspektivmeldingen som ble lagt frem i forrige uke forventes det at Norge vil få et inntektsgap på 5 milliarder kroner hvert år - selv om oljeprisen skyter i været og når det nivået som statsbudsjettene legger til grunn.

Hvis oljeprisen fortsetter å holde seg over nivået som ligger til grunn for statsbudsjettet vil de ekstra oljeinntektene kunne spise opp inntektsgapet som perspektivmeldingen kommer frem til. Hvis oljeprisen derimot går ned - eller ikke stiger som forventet, vil derimot utfordringen bli markant større.

Les også: