Prisen for Nordsjø Brent er markant høyere enn prisen for Texas WTI.
Prisen for Nordsjø Brent er markant høyere enn prisen for Texas WTI.

Oljeprisen falt nesten ti dollar fatet i oktober

Publisert

2018 har vært et eventyrlig år for oljeprisen, og dermed også for Norges inntekter. I det opprinnelige statsbudsjettet for 2018 ble det lagt til grunn en forventet gjennomsnittspris på 444 norske kroner pr. fat. Gjennom hele året har prisen ligget godt over dette, og i det foreslåtte statsbudsjettet for 2019 ble forventningen derfor jekket opp til 578 kroner fatet for inneværende år, og 583 kroner neste år.

Oljeprisen har i hele 2018 holdt seg godt over det opprinnelige anslaget på 444 kroner fatet, men det er bare i årets siste halvdel at den prisen også holder seg over det oppdaterte anslaget på 578 kroner fatet.
Oljeprisen har i hele 2018 holdt seg godt over det opprinnelige anslaget på 444 kroner fatet, men det er bare i årets siste halvdel at den prisen også holder seg over det oppdaterte anslaget på 578 kroner fatet.

Oljeprisen begynte året på 66,57 dollar. Prisen var nede i 62,59 og oppe på 86,29 dollar fatet. I snitt har den så langt i år ligget på 73,57 dollar fatet. Samtidig har dollaren svingt mellom 7,66 og 8,48 kroner. I norske kroner kostet dermed hvert fat med olje 593,54 kroner i snitt, og prisen har variert fra 495,02 til 706,07 kroner.

En snittpris på 593,54 kroner fatet er henholdsvis 149,54 og 15,54 kroner mer enn den opprinnelige og den oppdaterte forutsetningen i statsbudsjettet. Det betyr at Norges oljeinntekter ligger an til å bli hele 64,3 milliarder kroner mer enn opprinnelig forutsatt, og 6,7 milliarder kroner mer enn den oppdaterte forutsetningen. Det betyr at selv med den kraftige oppjusteringen så vil ekstrainntektene fra olje og gass alene bidra med mer enn halvparten av pengene som staten bruker på grunnskolene i løpet av et år.

Samtidig har vi sett et kraftig fall i oktober. Da falt oljeprisen med nesten 10 dollar etter å ha nådd årets toppnivå.

I oktober gikk oljeprisen fra 84,98 til 75,04 dollar. På det høyeste var den oppe i 86,29 dollar, og den avsluttet måneden på sitt laveste nivå. Gjennom oktober lå snittprisen på 80,61 dollar. I samme periode svingte dollarkursen mellom 8,15 og 8,41 kroner. I norske kroner kostet dermed hvert fat med olje 665,34 kroner i snitt, og prisen har variert fra 630,74 til 706,07 kroner.

Selv med prisfallet i oktober, ligger oljeprisen fortsatt over årets snittpris. Den er på 73,54 dollar fatet.

Det er også en stor prisforskjell på Nordsjøoljen Brent og Texas WTI. I sommer lå de en kort periode på omtrent samme prisnivå, men den siste måneden har forskjellen svingt rundt hele 10 dollar pr. fat.

Prisen for Nordsjø Brent er markant høyere enn prisen for Texas WTI.
Prisen for Nordsjø Brent er markant høyere enn prisen for Texas WTI.