Oljeprisen falt i 2018, men den har likevel gjennomgående ligget høyere enn i de foregående årene.
Oljeprisen falt i 2018, men den har likevel gjennomgående ligget høyere enn i de foregående årene.

Oljeprisen falt nesten 13 dollar i løpet av 2018, men 2018 var likevel et godt år totalt sett

Publisert

I starten av 2018 lå oljeprisen på 66,57 dollar fatet. Det var en relativt høy oljepris, men den steg i løpet av året og nådde en topp på 86,29 dollar fatet 3. oktober. Så falt den plutselig kraftig, og ved utgangen av året lå den på 53,80 dollar fatet. Det betyr at oljeprisen falt med nesten 13 dollar fatet i fjor.

Sammenlignet med de foregående årene var det likevel et godt oljeår. Gjennomsnittsprisen lå godt over de foregående årene, og året ble avsluttet med en oljepris omtrent på samme nivå som i årsskiftet mellom 2016 og 2017.

Prisen på Nordsjøoljen Brent har også holdt seg govt over prisen på WTI Crude oljen.

Oljeprisen steg kraftig for så å falle enda kraftigere i 2018. Den er likevel høyere enn i de foregående årene.
Oljeprisen steg kraftig for så å falle enda kraftigere i 2018. Den er likevel høyere enn i de foregående årene.

Ser vi på oljeprisen fra dag til dag er det januar og februar 2016 som skiller seg ut med de laveste oljeprisene.

Oljeprisen falt i 2018, men den har likevel gjennomgående ligget høyere enn i de foregående årene.
Oljeprisen falt i 2018, men den har likevel gjennomgående ligget høyere enn i de foregående årene.