Oljeprisen er tilbake der den må være

Publisert

Norge er en energinasjon som er helt avhengig av inntektene fra olje og gass. Det har gitt oss et oljefond på over 8.000 milliarder kroner som skal brukes til å dekke fremtidige pensjonsforpliktelser, samt til å dekke opp for underskudd på statsbudsjettet. Uten disse inntektene ville Norges politikere gjennomført beinaharde innskjæringer, og diskusjonene ville ikke gått på nye tiltak, men på hvor og hvor hardt det kan kuttes.

Slik er det heldigvis ikke, og pengene fortsetter å strømme inn i statskassen på tross av at oljeprisen ikke er helt der den tidligere var. Fra en topp på over 100 dollar fatet, falt den helt ned til 27 dollar før den tok seg litt opp igjen. I år har den vært relativt stabil, men den har i store deler av året vært lavere enn forutsetningene som ligger til grunn for statsbudsjettet.

I det opprinnelige statsbudsjettet ble det lagt til grunn en gjennomsnittlig oljepris på 425 kroner fatet. Dette ble så jekket opp til 444 kroner fatet da det reviderte statsbudsjettet ble lagt frem før sommeren. Omtrent samtidig tok oljeprisen et lite dykk nedover, og har i flere måneder holdt seg på et nivå under forutsetningene i statsbudsjettet.

Dette endret seg imidlertid i september, og nå er oljeprisen oppe der den trenger å være igjen.

Ser vi på året som helhet, ligger den imidlertid fortsatt litt bak. Etter at årets første tre kvartaler er unnagjort ligger snittprisen på 435,74 kroner fatet. Det betyr at den ligger 8,26 kroner under det som ligger til grunn i det reviderte statsbudsjettet. Vi får derfor håpe at prisen holder seg på dette nivået ut året.

Oljeprisen har svingtmye i år, men har tatt seg markant opp i september.
Oljeprisen har svingtmye i år, men har tatt seg markant opp i september.
De norske oljeinntektene er veldig påvirket av dollarkursen. Når kursen er høy, øker inntektene, og når dollaren er lav blir det mindre penger fra olje og gass til den norske statskassen.
De norske oljeinntektene er veldig påvirket av dollarkursen. Når kursen er høy, øker inntektene, og når dollaren er lav blir det mindre penger fra olje og gass til den norske statskassen.
Etter flere måneder der oljeprisen har vært under både det opprinnelige og det reviderte oljeprisanslaget, har oljeprisen endelig kommet opp igjen på prisnivået Norge trenger for å få statsbudsjettet til å gå rundt.
Etter flere måneder der oljeprisen har vært under både det opprinnelige og det reviderte oljeprisanslaget, har oljeprisen endelig kommet opp igjen på prisnivået Norge trenger for å få statsbudsjettet til å gå rundt.

Les også: