Oljeprisen er for lav for statsbudsjettet

Publisert

Norge er helt avhengig av oljeprisen for å få statsbudsjettet til å gå opp.

Da statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem høsten 2017 ble det lagt til grunn at oljeprisen ville ligge på 425 norske kroner pr. fat. Det ble jekket opp til 444 kroner fatet da revidert statsbudsjett ble lagt frem.

Store deler av året så det da også ut til at oljeprisen ville holde seg der, men rett før det reviderte statsbudsjettet ble lagt frem fallt oljeprisen ganske markant.

Målt i dollar holder den seg nå rundt 50 dollar fatet, men den svinger både over og under.

Samtidig svinger dollarkursen mellom 8,20 og 8,70 kroner. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det gir ganske stort utslag for hva oljeprisen blir i norske kroner.

I grafen nedenfor vises oljeprisen i norske kroner. Den røde streken viser en oljepris på 425 kroner fatet, mens den grønne streken viser hvor oljeprisen må ligge for å utgjøre 444 kroner fatet.

Som vi ser ligger prisen godt over det opprinnelige anslaget, men ganske markant under det oppdaterte anslaget fra revidert statsbudsjett.

Samtidig drar statsbudsjettet nytte av at oljeprisen var høy på starten av året, og dermed ligger snittet så langt i år på 455,70 kroner fatet. Det er 11,70 kroner mer enn revidert statsbudsjett forventer. Året er imidlertid knapt halvveis, så oljeprisen bør stige litt i tiden fremover for at statbsudsjettet skal holde seg.

Les også: