Oslo  20170627.NHOs sjeføkonom Øystein Dørum presenterer NHOs økonomibarometer for 2.kvartal.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslo 20170627.NHOs sjeføkonom Øystein Dørum presenterer NHOs økonomibarometer for 2.kvartal.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Oljeprisen er doblet siden bunnen

Publisert

Næringslivets Hovedorganisasjon forventer en årlig vekst i Fastlands-BNP på rundt 2 prosent i årene som kommer.

I år blir veksten bare 1,5 prosent, men 2017 ble bedre enn fryktet.

– Oljeprisen er doblet siden bunnen, kostnadskutt har senket balanseprisene, og oljeinvesteringene har så godt som bunnet ut. I hele landet faller ledigheten, men mest i de hardest rammede regionene. Det samme kommer til uttrykk i vår kvartalsvise undersøkelse hos NHOs medlemsbedrifter: Gapet mellom landsdelene knappes inn, skriver NHO i sitt kvartalsvise økonomiske overblikk.

Kronefall, rentekutt og massiv økning i oljepengebruken får æren for å ha holdt krisen unna i 2017.

– Viktige deler av drahjelpen vi har hatt de siste årene, blir borte. Med høyere oljepris ligger kronesvekkelsen trolig bak oss. Etter en årlig økning i oljepengebruken på 21 milliarder kroner siden 2013, innebar statsbudsjettet bare 6 milliarder kroner mer i 2018. Og Norges Bank har varslet at renten skal opp på sikt.

NHO regner med en global vekst rundt 3,5 prosent, med nesten 5 prosent økning i vekstøkonomiene, og snaut 2 prosent i de rike landene.

(©NTB)