Oljepris.gif

Slik påvirker dollarkursen norske oljeinntekter

Høy dollarkurs øker Norges oljeinntekter med flere titalls milliarder kroner.

Publisert

Oljeprisen er notorisk ustabil, og det har vist seg svært vanskelig å spå hvordan den utvikler seg over tid.

For Norge og statens inntekter har det mye å si om oljeprisen er lav eller høy. På statsbudsjettet for 2020 forventer regjeringen at oljen vil bidra med ca 245 milliarder kroner. Det er såvidt mer enn de 244 milliardene som er satt av til pensjonsutbetalinger i 2020. Inntektene fra arbeidsgiveravgift og skatt på høye oljelønninger kommer forøvrig i tillegg.

Samtidig går ikke pengene fra oljebransjen rett inn i statsbudsjettet. De settes inn i oljefondet, og så tar staten ut det de trenger av fondet for å dekke opp for underskuddet.

I statsbudsjettet for 2020 som ble lagt frem 7. oktober i år legger regjeringen til grunn en gjennomsnittlig pris på 476 kroner fatet gjennom året som kommer.

Finansdepartementet opererer samtidig med en tommelfingerregel om at hver tikrone opp eller ned tilsvarer ca. 4,3 milliarder kroner i økte eller reduserte inntekter fra oljeaktiviteten på norsk sokkel.

Gjennomsnittlig oljepris

År Oljepris ($) Dollarkurs Oljepris (kr)
201080.20$6.05 kr485 kr
2011111.00$5.61 kr620 kr
2012112.00$5.82 kr649 kr
2013109.00$5.88 kr639 kr
201499.50$6.31 kr622 kr
201553.50$8.07 kr430 kr
201645.10$8.40 kr378 kr
201754.70$8.27 kr452 kr
201871.70$8.14 kr583 kr
201964.10$8.75 kr560 kr

I skrivende stund ligger oljeprisen på 62,48 dollar fatet samtidig som dollaren står i 9,09 kroner. Det betyr at oljeprisen nå ligger på 567,94 kroner fatet.

Det er godt over forventningene som ligger til grunn for statsbudsjettet, og med utgangspunkt i finansdepartementets tommelfingerregel kan vi anslå at det vil gi en merinntekt på hele 39 milliarder kroner hvis både oljeprisen og dollarkursen holder seg på dagens nivå.

Det gjør den nok ikke, men det er som nevnt vanskelig å anslå om den skal opp eller ned.

Graven øverst i artikkelen viser hvordan oljeprisen og dollarkursen har svingt fra 1. januar 2014 og frem til nå, samt hvordan det har gitt utslag for den oljeprisen målt i norske kroner.

På sitt laveste har den i denne perioden vært nede i 248,59 kroner og på det høyeste har den vært oppe i 706,07 kroner. Mye av dette skyldes selvsagt selve oljeprisen som har variert fra 27,88 dollar til 115,06 dollar fatet.

Det er imidlertid ingen tvil om at dollarkursen også er med på å gi store utslag ettersom den i samme periode har variert mellom 5,88 og 9,23 kroner for hver dollar.

Dollarkursen er for tiden veldig høy, og det kan være interessant å merke seg at hvis den hadde falt fra dagens kurs på 9,09 kroner til snittprisen i 2014 som var på 6,31 kroner så ville det gitt Norge et fall i inntektene. Basert på finansdepartementets tommelfingerregel kan anslå at det ville gitt et utslag på hele 74,5 milliarder kroner - selv om oljeprisen hadde holdt seg på samme nivå som i dag.