De 365 Røst-øyene ligger 100 km fra fastlandet og 25 km fra naboøya Værøy. Foto: Fredrik Drevon.
De 365 Røst-øyene ligger 100 km fra fastlandet og 25 km fra naboøya Værøy. Foto: Fredrik Drevon.

Oljepartiene har flertallet bak seg i samtlige fylker

Publisert

Etter valget har det vært mye snakk om hvorvidt dagens regjering med Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å gå inn for konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja sammen med Arbeiderpartiet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var raskt ute med å si fra om at de var innstillt på det hvis regjeringen ikke får til en tilsvarende binding med støttepartiene Venstre og KrF slik de hadde i forrige stortingsperiode. Han gjorde det imidlertid klart at initiativet i så fall måtte komme fra Regjeringen.

Dette fikk miljøorganisasjonene til å reagere kraftig, og både Venstre og KrF har satt nei til konsekvensutredningen som absolutte krav for å kunne støtte den borgerlige regjeringen.

enerWE har tatt et lite dypdykk i tallene fra årets valg for å se på hvordan støtten til oljepartiene fordeler seg rundt om i landet. Vi har tatt utgangspunkt i at det er Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som er for konsekvensutredningen, og sett på hvor de har mer enn 50 prosent støtte i befolkningen.

Med det som utgangspunkt viser det seg at det ikke er et eneste fylke der disse oljepartiene ikke har flertallet bak seg.

Høyre, Frp og Ap har flertallet bak seg i samtlige av fylkene.
Høyre, Frp og Ap har flertallet bak seg i samtlige av fylkene.

Fullt så klar er ikke situasjonen på kommunebasis, men også her har oljepartiene overveldende støtte. I 358 kommuner har de tre oljepartiene flertallet bak seg, mens de i 62 kommuner har mindre enn 50 prosents oppslutning. Det betyr at oljepartiene har flertallet bak seg i 85,2 prosent av kommunene.

Oljepartiene mangler flertall i 62 av kommunene. Den røde streken viser 50 prosent.
Oljepartiene mangler flertall i 62 av kommunene. Den røde streken viser 50 prosent.

En slik gjennomgang som enerWE her har gjort kan ikke si noe direkte om hva folket faktisk mener om konsekvensutredningsspørsmålet. Det må overlates til meningsmålinger der spørsmålet tas opp.

Gjennomgangen kan imidlertid si noe om hva flertallet på Stortinget mener, og hvorvidt det er store forskjeller på landsbasis. Den viser da også at det på fylkesnivå ikke er så sprikende meninger, men at det blir mer markante meningsforskjeller på kommunesbasis.

Samtidig må det påpekes at langt fra alle som stemmer Høyre, Fremskrittspartiet eller Arbeiderpartiet gjør det fordi de mener de har rett syn på konsekvensutredning. Spesielt Arbeiderpartiet har jo en stor intern uenighet, noe som da også resulterte i et internt forlik om å åpne for konsekvensutredning av kun deler av Lofoten.

På den annen side er det også mange oljetilhengere i partier som f.eks. Senterpartiet. Spesielt nestleder Ola Borten Moe har da også utmerket seg med et oljeentusiastisk politisk ståsted.

Nå gjenstår det å se om det er flertallet som vinner frem med sitt syn på konsekvensutredning, eller om støttepartiene Venstre og Krf går inn i regjeringen eller inngår en støtteavtale for å sikre vedtaket de fikk gjennom i forrige stortingsperiode.

Les også: