Hamar   20190322.Senterpartiet (SP) og Ola Borten Moe på landsmøtet på Hamar.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Hamar 20190322.Senterpartiet (SP) og Ola Borten Moe på landsmøtet på Hamar.Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Oljeopprøret uteble på Senterpartiets landsmøte

Publisert

Det var knapt oljekritiske røster å høre da Senterpartiets landsmøte diskuterte hvordan Norge skal utnytte naturressursene i framtida.

Oljekapitlet i næringsrapporten skapte betydelig debatt i forkant av landsmøtet, fordi den opprinnelig inneholdt formuleringer som for kritikerne var for positive til norsk petroleumsproduksjon. Utvalget som har vært ledet av nestleder og oljegründer Ola Borten Moe, fastslo blant annet at det er en feilslutning å mene at Norge ensidig bør redusere sin produksjon av olje og gass.

Da saken kom opp til debatt, var setningen fjernet og oljekapitlet nyansert. Dermed var det lite igjen å spore av oljeopprøret. Delegatene var mer opptatt av at Senterpartiet programmessig skulle kjempe for økt bruk og forvaltning av skogen og satse mer på fiske og jordbruk. Samtlige talere, inkludert Ola Borten Moe, var enige om at utfasingen av fossil energi måtte skje parallelt med at fornybar energi fra sol, vind og hav blir faset inn.

– Det kan virke som om det er en viss grad av tilslutning til den overordnede analysen. Og det kan virke som at landsmøtet støtter forvaltning av naturen og at dette er en viktig del av den grønne omstilling til et stadig mer fornybart Norge, underdrev Moe da han oppsummerte den snaut to timer lange debatten.

Applaus en leder verdig

Nestlederen ble mottatt med flere minutters trampeklapp og tilløp til jubel da han til tonene fra Taylor Swifts «Shake It Off» inntok podiet. Trass mange og hyppige applauser på landsmøtet, er det bare leder Trygve Slagsvold Vedum som har oppnådd samme styrke i hyllesten – og knapt nok ham.

Da han en halvtimes tid senere avsluttet, ble Moe takket av med stående ovasjon fra landsmøtesalen. Hans omfavnelse av olje- og gassvirksomheten er tilsynelatende betydelig mindre omstridt i Hamarhallen enn utenfor – også blant de mange delegatene som i den påfølgende debatten tok til orde for massiv satsing på produksjon av fornybar energi.

Han tok et oppgjør med dem som mener vi uten videre har råd til å avvikle olje- og gassproduksjonen da han innledet landsmøtets behandling av anbefalingene. Petroleumsvirksomheten skaper for store inntekter til at vi har råd til å legge den ned nå, mener den tidligere olje- og energiministeren og medeieren i oljeselskapet Okea.

– Det finske statsbudsjettet er per innbygger på 39 prosent av det norske. Det sier noe om hvor store kutt det norske samfunnet må gjennomføre hvis oljeinntektene tas ut av ligningen, sa Moe.

– Jeg elsker fotosyntesen

Sp-landsmøtet skal i helgen ta stilling til en egen klimaresolusjon. Sentralt står et krav om en mer aktiv skogpolitikk – mer hogst, skogplanting og mer trefordeling. Skogbrukerne er bekymret for lønnsomheten, og under debatten kom det forslag om at Sp blant annet må jobbe for at tre oftere blir brukt som byggemateriale.

– Jeg elsker fotosyntesen, erklærte Oppland-delegat Marit Hougsrud. Planter tar opp CO2, vann og sollys i fotosyntesen, og avgir oksygen som avfallsprodukt.

– For å gi fotosyntesen optimale forhold kan vi ikke frede skogen, men drive aktivt. Vi må hogge skog og sørge for foryngelse, sa hun.

Ifølge partileder Trygve Slagsvold Vedum faller opptaket av CO2 i skog litt hvert år, på grunn av mindre aktiv skogpolitikk. Statens egne tall viser at opptaket av CO2 i skog vil falle med 5 millioner tonn fra 2010 til 2030. Samlet utslipp fra norsk personbilpark er 4,8 millioner tonn årlig, sa han.

Senterpartiet ønsker også økt beskatning av fisk og pattedyr i havet, samt økt mat- og kjøttproduksjon.

– I gresslandet Norge mener stadig fler at vi redder verden med å redusere vår matproduksjon, selv om konsekvensen skulle være at vi må importere de samme varene fra utlandet, gjerne med større klimaavtrykk, sa Ola Borten Moe.

(©NTB)