Oljenedturen går utover driftsresultatene i de offentlige bedriftene

Publisert

Staten og kommunene eier en rekke norske selskap. I snitt hadde disse selskapene en driftsmargin på 11,45 prosent i 2015, ifølge tall fra SSB. Dette er en kraftig nedgang siden 2013. Da lå den gjennomsnittlige driftsmarginen på hele 22,74 prosent.

Totalt bidro offentlig eide foretak med et samlet resultat før skatt på 163 milliarder kroner. Det kan høres mye ut, men det var en nedgang på hele 14 prosent fra 178 milliarder kroner i 2014.

- Det lave overskuddet kan i stor grad tilskrives nedgang i bergverksdrift og utvinning, samt vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet. I disse næringene har driftsresultatresultatet gått ned med 110 milliarder fra 2014 til 2015. Næringsområdene domineres av henholdsvis Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og Statoil ASA samt BIR AS, skriver SSB.

De offentlig eide selskapene innen elektrisitet og kraft hadde også en nedgang, men den var ikke like stor.

- Elektrisitets-, gass-, damp-, og varmtvannsforsyningssektoren hadde i 2015 samlet sett en nedgang i sine driftsresultater i forhold til året før på 3 milliarder, skriver SSB.

Nedgangen i de offentlige bedriftenes samlede resultater skyldes først og fremst lavere inntekter fra olje og gass.