– Oljenæringen må forvente strengere klimatiltak

Publisert

Strengere globale klimatiltak vil kunne framskynde stengingen av norske oljefelt, bekrefter olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Han mener klimapolitikk først og fremst handler om å endre måten markedene fungerer på. Endringene kan få konsekvenser også for norsk oljeproduksjon.

– Parisavtalen tilsier at vi må forberede oss på strengere og dyrere klimatiltak. Det vil påvirke lønnsomheten ved både bruk og produksjon av energi, sier olje- og energiministeren til NTB.

Ifølge Lien er norsk olje- og gassnæring godt forberedt på innstrammingene. Likevel kan endringene forkorte perioden norske oljefelt er lønnsomme og drivverdige.

– Jeg kan ikke utelukke at enkelte felt kan bli stengt tidligere som følge av stadig strengere global klimapolitikk.

– Ikke rom for flere felt

I en ny rapport konkluderer organisasjonen Oil Change International med at FNs klimamål kan ryke selv om det ikke blir funnet ett eneste nytt olje-, gass- eller kullfelt i hele verden.

Forklaringen er at de eksisterende feltene inneholder enorme mengder fossilt brensel. Hvis alt utvinnes og forbrennes, kan vi ikke lenger regne med å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

Lien ønsker ikke å kommentere rapporten direkte. Men han mener det er umulig å dekke energibehovet til verdens voksende befolkning uten fossile energikilder i nær framtid.

– Både FN og Det internasjonale energibyrået (IEA) peker på at det globale energisystemet må kunne produsere energi til langt flere mennesker enn i dag.

Leter videre

Oil Change International mener verdens regjeringer må stanse all utbygging av nye olje-, gass- og kullfelt. Skal togradersmålet nås, må noen av de eksisterende feltene stenges før alle reservene er hentet ut.

– Rapporten viser at ingen nye olje-, gass- eller kullfelt bør bygges ut hvis vi, det globale samfunnet, bestemmer oss for å overholde togradersmålet, sier seniorforsker Robbie Andrew ved CICERO senter for klimaforskning til NTB.

Sammen med nesten alle andre land i verden har Norge sluttet seg til målet om å holde den globale oppvarmingen under 2 grader. Samtidig har norske regjeringer lagt til rette for leting etter stadig mer olje og gass.

Statsminister Erna Solberg (H) sa i august at nye leteområder skal utpekes i «høyt tempo». Og Lien avviser enhver mulighet for at regjeringen kan gå aktivt inn og stenge oljefelt av hensyn til klimaet.

– Det er på ingen måte aktuelt å stenge felt så lenge de kan produsere lønnsomt.

– Ikke radikalt

Mens Lien legger oljefeltenes skjebne i markedets hender, vil Miljøpartiet De Grønne (MDG) avvikle hele den norske oljenæringen over en periode på 20 år.

– Rapporten fra Oil Change International bekrefter at MDGs krav ikke er det minste radikalt, sier partiets stortingsrepresentant Rasmus Hansson til NTB.

Miljøpartiet har i Stortinget stemt mot både leting etter nye oljefelt og åpningen av gigantfeltet Johan Sverdrup. Hansson mener debatten om avviklingen av oljevirksomheten må tas på alvor.

På klimatoppmøtet i Paris i fjor ble togradersmålet bekreftet. I tillegg ble det vedtatt en ambisjon om at den globale oppvarmingen helst ikke bør overstige 1,5 grader.

Ifølge Oil Change International er det nok olje og gass i allerede utbygde felt til å torpedere dette målet selv om all bruk av kull på mirakuløst vis skulle opphøre i morgen. (©NTB)