Equipment, cables and piping as found inside of a modern industrial power plant
Equipment, cables and piping as found inside of a modern industrial power plant

Oljeleverandørene trekker ned industritallene

Publisert

Norske industriledere melder om produksjonsnedgang i fjorårets siste kvartal. Ifølge SSB er det leverandørene til olje- og gassektoren som trekker ned.

- Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 2016 viser en nedgang i samlet industriproduksjon sammenlignet med 3. kvartal 2016. Denne nedgangen kommer spesielt fra produsenter av investeringsvarer som opplevde en ytterligere nedgang i sin produksjon. Den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassektoren bidrar fremdeles til denne utviklingen, skriver SSB.

De trekker frem at det spesielt går utover disse næringene:

  • Maskinindustri
  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Maskinreparasjon og -installasjon
  • Den samlede sysselsettingen gikk ned i 4. kvartal 2016.

    - Innenfor investeringsvarer er fallet spesielt merkbart, hvor produsentene er særlig rammet av den reduserte investeringsaktiviteten i olje- og gassektoren, skriver SSB.

    Industrilederne har positive forventninger til årets første kvartal, men det kuttes fortsatt likevel.

    - Industrilederne melder likevel om at vedtatte investeringsplaner nedjusteres noe, og det ventes et videre fall i sysselsettingen, skriver SSB.