Oljeinvesteringene øker til 184,5 milliarder kroner i 2019

Publisert

I dag la Norsk olje og gass frem årets prognose for investeringene på norsk sokkel, og det er gode tall som vises frem.

Oljeinvesteringene øker kraftig til 184,5 milliarder i 2019. I 2019 kroner er det 25 milliarder over SSBs anslag for 2018 fra november.

Veksten i feltinvesteringene øker med hele 18 prosent til 152 milliarder. I tillegg kommer investeringer i rørtransport, landvirksomhet, leting og konseptstudier.

Interesseorganisasjonen er godt fornøyd, men er tydelige på at dette ikke er investeringer som kommer av seg selv.

- Investeringene i oljevirksomheten ventes å øke kraftig framover, men det forutsetter at rammevilkårene forblir stabile, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Han legger til at oljebransjen har noen gode år fremover med høye investeringer, men at det fra 2022 forventes at investeringene blir lavere enn i år.

- Dette er utrolig positive nyheter for alle nordmenn. Over 170.000 arbeidsplasser er avhengig av oljen og staten vil i 2019 tjene anslagsvis 286 milliarder kroner på olje og gass, sier Schjøtt-Pedersen.

Han påpeker at en svært høy andel av investeringene i 2023 er planlagte, men at den endelige investeringsbeslutningen ikke er tatt. Det betyr at hele 40 prosent, tilsvarende 45 milliarder kroner, kan bli kansellert hvis rammebetingelsene endres.

- Dersom det oppstår uklarhet om hvilke rammebetingelser som skal gjelde, vil store deler av disse investeringene kunne bli avlyst eller utsatt. Da vil investeringene kunne falle dramatisk. Det vil få konsekvenser for ti-tusenvis av arbeidsplasser og for statens inntekter, sier Schjøtt-Pedersen.

Han peker på at oljeselskapene betaler hele 78 prosent skatt. Årsaken til at norsk sokkel likevel er konkurransedyktig er at selskapene vet at de kan stole på at rammevilkårene er stabile. Dersom myndighetene forandrer på dette kan det få store konsekvenser.

I sin prognose trekker Norsk olje og gass frem at den sterke veksten fra 2018 til 2019 hovedsaklig kan forklares av økt konkurransekraft. Det gjør flere prosjekter lønnsomme.

Det har lenge vært kjent at bransjen trenger flere store funn i årene fremover, og at det derfor er viktig med tilgang til nye letearealer. I dag er det om lag 60 funn på norsk sokkel som evalueres for å vurdere utbygging.

Oljedirektoratet anslår at det fortsatt finnes over 25 milliarder fat oljeekvivalenter på norsk sokkel som ennå ikke er påvist.