Oljeinntektene ligger 5 milliarder kroner foran budsjettet

Publisert

Norges økonomi og det norske statsbudsjettet er helt avhengig av en relativt høy oljepris. I statsbudsjettet opereres det med en forutsetning om at oljeprisen ligger på 425 norske kroner pr. fat i år, og at den vil stige til 438 kroner fatet neste år før den i 2025 er oppe i 510 kroner fatet.

Dette betyr at vi som nasjon er avhengig av en høy oljepris og/eller en gunstig dollarkurs for å holde hjulene på AS Norge i gang.

Hver måned sjekker derfor enerWE hva status er ved å kryssjekke oljeprisen og dollarkursen opp mot statsbudsjettet. Det gjør vi ved hjelp av et egenutviklet databasert verktøy som automatisk samler inn nøkkeltallene og regner ut hvordan vi ligger an, for så å presentere resultatene i noen oversiktlige grafer.

Hvis vi begynner med oljeprisen målt i dollar, ser vi at den i april begynte med et løft tilbake til årets normalnivå, før den så falt igjen.

Samtidig har dollarkursen steget relativt jevnt og trutt, og er nå tilbake omtrent på samme nivå som ved årsskiftet.

Dette hjelper litt på oljeprisen målt i norske kroner, men inntektene har uansett falt noe. Det er likevel litt å gå på før den er nede på de 425 kronene som ligger til grunn for statsbudsjettet i år, og den har også en klaring til forutsatt oljepris neste år.

På sitt laveste nivå har oljeprisen så langt i år vært nede i 428,76 kroner, mens den på sitt høyeste har vært oppe i 486,18 kroner. Toppnoteringen kom 6. januar i år, men det var ikke langt fra at toppnoteringen ble slått i april. Den 11. april var den oppe i 483,15 kroner fatet.

Ser vi på utviklingen av oljeprisen så langt i år, og gjør en liten regneøvelse med utgangspunkt i hvor mye over budsjettet oljeprisen ligger på, kommer vi frem til et gledelig tall. I snitt har oljeprisen ligget 35,66 kroner over det som ligger til grunn for statsbudsjettet, og hvis vi fordeler det over årets fire første måneder ser vi at staten ligger an til en olje- og gassinntekt som er hele 5 milliarder kroner mer enn budsjettert. Det er kjærkomne penger som kan finansiere mang en politisk hjertesak.

Les også: