plattform rigg statoil helikopter
plattform rigg statoil helikopter

Oljeindustrien vedtar ny strategi for oljevern

Publisert

Dårlige økonomiske tider tatt med i betraktningen.

Generalforsamlingen i Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, NOFO, vedtok på sitt møte 29. oktober ny strategiplan for oljevern. Strategiplanen gjelder perioden 2016-2020.

Oljevern kritisk for å operere på norsk sokkel

Gjennom NOFO har operatørselskapene på norsk sokkel hatt en omforent strategi for oljevernberedskapen. Den gjeldende strategien, som har dekket perioden fra 2012, utløper ved årsskiftet. Det har således vært viktig å få på plass en ny strategi for å dekke den neste femårsperioden.

- Dette har vært en prioritert oppgave for styret, og et effektivt, robust og kosteffektivt oljevern er en forutsetning for å ha petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, sier Astrid Sørensen (Statoil), styreleder i NOFO i en pressemelding. - Med den situasjonen som nå er i industrien, har det vært svært viktig å holde fokus på å opprettholde en effektiv og robust beredskap, samtidig som man må være kostnadsbevisste. Dette forventer jeg at vi oppnår gjennom denne nye strategien, fortsetter hun.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Hovedpunktene i strategien de neste årene vil dreie seg om å opprettholde og videreutvikle et effektivt og robust oljevern, fokus på samarbeid både nasjonalt og internasjonalt samt videre utvikling av oljevernberedskapen generelt og NOFO som organisasjon.

- Den nye, omforente strategien gir meg klare føringer for hvordan NOFO og oljevernberedskapen skal videreutvikles de neste fem årene, sier Leif J Kvamme, administrerende direktør i NOFO. - Den er krevende og spennende, men dette er en utfordring som NOFO er klar til å ta sammen med våre medlemmer, sier han videre.

Neste trinn for styret og NOFO er nå å omsette strategien til en konkret handlingsplan for hvordan målene skal oppnås i løpet av de neste fem årene.

Alle deler representert

Strategien er utarbeidet ved hjelp av en arbeidsgruppe nedsatt av styret, og bestått av representanter fra operatørselskapene, styret og NOFO administrasjon.

- Jeg må berømme det arbeidet som er utført, og at arbeidsgruppen på relativt kort tid har lagt fram en innstilling til strategi som industrien står samlet bak, avslutter Astrid Sørensen.

Strategien finner du her på NOFOs hjemmeside.