Oljefondet reddet Norge fra handelsunderskudd

Publisert

SSB har i dag lagt frem utenriksregnskapet for årets tredje kvartal, samt at de har revidert tallene for årets andre kvartal. Det er ikke lystig lesestoff. For første gang siden 1998 har Norge et underskudd på vare- og tjenestebalansen med utlandet, og det skyldes lave oljeinntekter.

Samlet eksport er foreløpig beregnet til 256 milliarder kroner, mens samlet import er beregnet til 261 milliarder.

- Dermed var nivået av Norges import av varer og tjenester i 3. kvartal snaut 5 milliarder kroner høyere enn landets eksport av varer og tjenester, skriver SSB.

Ifølge tidligere publiserte tall hadde vi et overskudd i årets andre kvartal, men en oppdatering av tallene viser at det ikke stemte.

- Reviderte tall viser også et lite underskudd på vare- og tjenestebalansen i 2. kvartal. Før dette må vi tilbake til høsten 1998 for å finne forrige gang det var underskudd på Norges vare- og tjenestebalanse med utlandet. Den gang som nå skjedde dette i kjølvannet av oljeprisens fall, skriver SSB.

Mens de reduserte eksportinntektene forklares med lavere oljeinntekter, forklares den økte importen med nordmenns økte utgifter til reise og opphold i utlandet. Dette ga en økning på fire milliarder kroner.

Handelsbalansen reddes imidlertid av Norges oljefond og våre massive investeringer i utlandet.

- Rente- og stønadsbalansen var i 3. kvartal 2016 nesten 30 milliarder kroner og bidro dermed ene og alene til overskudd på den totale driftsbalansen overfor utlandet, skriver SSB.

SSB's tall forteller også at rente- og stønadsbalansen var større enn vare- og tjenestebalansen i både første og andre kvartal i år.  Slik var det ikke i fjor. Da bidro vare- og tjenestebalansen med markant mer.

Situasjonen er likevel langt bedre for Norge nå, enn sist dette var tilfelle.

- At rente- og stønadsbalansen er høyere enn vare- og tjenestebalansen, var også tilfellet på midten av 80-tallet. Den gang hadde landet netto gjeld og en negativ rente- og stønadsbalanse overfor utlandet, men en kraftig svikt i oljeinntektene resulterte i et enda større underskudd på vare- og tjenestebalansen, skriver SSB.

Heldigvis for Norge har oljeprisen tatt seg kraftig opp nå i desember, så alt tyder på at handelsbalansen nok en gang er tilbake i solid pluss når tallene for årets siste kvartal blir klare.

Les også: