Gullfaks A
Gullfaks A

Oljefondet fikk 46,9 milliarder fra oljevirksomheten

Årets første kvartal var dårligere enn i fjor, men likevel bedre enn ett av fjorårets kvartaler.

Publisert Sist oppdatert
Slik har inntektene fra olje- og gassvirksomheten svingt fra kvartal til kvartal.
Slik har inntektene fra olje- og gassvirksomheten svingt fra kvartal til kvartal.

Året så langt har vært preget av koronavirus og lave olje- og gasspriser. Det er likevel ikke helt beksvart. Olje- og gassvirksomheten bidrar fortsatt med store inntekter til statskassen, og Oljefondet får fortsatt store pengeinnskudd fra offshorevirksomheten på norsk sokkel.

I den kvartalsvise oppdateringen fra SSB kommer det frem at Oljefondet totalt fikk inn 46,9 milliarder kroner fra oljevirksomheten på norsk sokkel i årets første kvartal.

Inntektene fordelte seg slik:

  • Skatter på utvinning av petroleum: 16,3 milliarder kroner
  • Netto kontantstrøm fra SDØE: 25,3 milliarder kroner
  • Utbytte fra Equinor: 5,4 milliarder kroner

I årets første kvartal holdt oljeprisen seg relativt høy i januar og februar før den stupte i løpet av mars måned. I tillegg har Equinor varslet at de reduserer utbyttet i årets andre kvartal med to tredjedeler. Det er derfor en klar indikasjon på at inneværende kvartal blir markant dårligere.

I utgangspunktet var det forventet at olje- og gassvirksomheten ville bidra med 245 milliarder kroner i påfyll til Oljefondet i år. I revidert statsbudsjett ble imidlertid forventningen skrudd ned til litt under 100 milliarder kroner.

Det ble gjort med en forutsetning om en gjennomsnittlig oljepris på 33,20 dollar fatet i år. Så langt i år ligger snittprisen godt over det, og i skrivende stund ligger Nordsjøoljen på 35,25 dollar fatet.

Sammenlignet med forrige kvartal, 4. kvartal 2019, så var påfyllet til Oljefondet markant mindre. Da ble fondet tilført 74,4 milliarder kroner. Det dårligste kvartalet i fjor var det tredje, da var påfyllet under årets første kvartal, med et totalt bidrag på 44,4 milliarder kroner. I fjorårets første kvartal var påfyllet på 59,1 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS