Oslo  20160428.Karsten Kallevig, leder i Norges Bank Real Estate Management, under presentasjonen av resultatet for første kvartal 2016 i Norges Bank i Oslo torsdag ettermiddag. Oljefondet fikk en negativ avkastning på 0,6 prosent, noe som tilsvarer en nedgang på 85 milliarder kroner.Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Oslo 20160428.Karsten Kallevig, leder i Norges Bank Real Estate Management, under presentasjonen av resultatet for første kvartal 2016 i Norges Bank i Oslo torsdag ettermiddag. Oljefondet fikk en negativ avkastning på 0,6 prosent, noe som tilsvarer en nedgang på 85 milliarder kroner.Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Oljefondet legger ned eiendomsavdelingen

Publisert

Norges Bank har besluttet å avvikle avdelingen som forvalter oljefondets eiendommer.

Det betyr at det blir satt sluttstrek for eiendomssatsingen i oljefondet slik vi kjenner den, skriver Dagens Næringsliv.

Hovedpunktene i den nye strategien, som hovedstyret i Norges Bank har vedtatt, fremkommer i et brev sendt til Finansdepartementet torsdag ettermiddag.

I brevet står det at Norges Bank Real Estate Management (NBREM) avvikles som en egen organisatorisk enhet. I stedet skal eiendomsavdelingen integreres i Norges Bank Investment Management (NBIM), som har ansvaret for aksjer og obligasjoner, samt det overordnede ansvaret for Statens pensjonsfond utland.

«Med en begrenset portefølje i unotert eiendom og et forsterket ønske om å se notert og unotert eiendom i sammenheng, ser ikke hovedstyret det lenger som hensiktsmessig å ha en separat organisering av unotert eiendom», står det i brevet.

Norges Bank har tidligere fått kritikk for at de to enhetene skal ha hatt doble funksjoner. Samtidig har flere kritisert fondet for å ha en eiendomsportefølje med få typer eiendommer, konsentrert i store byer, skriver Dagens Næringsliv.

Norges Bank tar sikte på å iverksette ny organisasjonsmodell for NBIM fra 1. april 2019.

(©NTB)