Oslo  20180427.Administrerende direktør Yngve Slyngstad i statens pensjonsfond presenterer resultater for første kvartal i Norges Banks lokaler i Oslo fredag.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Oslo 20180427.Administrerende direktør Yngve Slyngstad i statens pensjonsfond presenterer resultater for første kvartal i Norges Banks lokaler i Oslo fredag.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Oljefondet legger fram forsiktig klimastandard

Publisert

Norge har fått med seg fem andre land på et nytt rammeverk for klimavennlige investeringer. Fredag presenteres nyvinningen for president Emmanuel Macron.

Den franske presidenten har invitert både statsminister Erna Solberg (H) og oljefondets sjef Yngve Slyngstad til Élyséepalasset fredag kveld.

Der skal de delta på et rundebordsmøte sammen med lederne for de statlige pensjonsfondene i Abu Dhabi, Kuwait, New Zealand, Saudi-Arabia og Qatar.

Det var Macron som tok initiativ til å samle dem. Han ville nemlig ha hjelp til å bruke investeringer aktivt i kampen for å nå målene i klimaavtalen fra Paris.

Nytt rammeverk

Arbeidet startet på klimakonferansen som Macron arrangerte i desember i fjor for å markere Parisavtalens toårsdag.

Tanken har vært at de seks fondene skal utarbeide nye internasjonale standarder for klimavennlige investeringer.

Nå skal Slyngstad presentere resultatet. Det tar form av et rammeverk med en rekke prinsipper for hvordan klima kan integreres i forvaltningen av store fond.

Solberg har tro på prosjektet.

– Jeg tror investorer kan påvirke selskapers klimapolitikk. Disse fondene er store. De betyr noe. Derfor kan de være med på å sette standarder, sier hun.

Frivillig innsats

I det nye rammeverket går fondene riktignok forsiktig fram.

Etterlevelse av prinsippene er basert på frivillighet, påpekes det.

Ifølge rammeverket bør fond «vurdere å akselerere investeringene» i selskaper som utvikler og tar i bruk mer klimavennlig teknologi.

Investorer bør dessuten «vurdere mulighetene for å redusere sin eksponering for klimarelatert risiko», heter det videre.

Samtidig er tanken at fondene skal begynne å stille strengere krav til hvordan selskapene de investerer i, rapporterer om sitt eget fotavtrykk på klimaet.

Lang tidshorisont

Det nye rammeverket antas å få begrensede følger for driften av oljefondet i Norge. Det skyldes at fondet i stor grad allerede følger de prinsippene som legges fram.

Det positive er at de nå får med seg flere, mener Solberg.

Hun framhever dessuten at store statlige pensjonsfond gjerne har et langsiktig perspektiv når de gjør investeringer. Det gjør at det blir viktigere for dem å legge vekt på farene ved framtidige klimaendringer.

– For investorer med en lang horisont medfører klimaendringene en finansiell risiko. Det betyr at de er tjent med å integrere denne risikoen i investeringsstrategien, sier Solberg til NTB.

Hun mener det langsiktige perspektivet også kan føre til at klimavennlig teknologi verdsettes høyere.

– Ny klimateknologi vil være et finansielt pluss. Det er den positive siden ved dette.

Bilateralt møte

Under besøket i Élyséepalasset skal Solberg også ha et kort bilateralt møte med Macron.

Der står helt andre spørsmål på agendaen, som EUs nye plan for innvandrings- og asylpolitikken, den voksende handelskonflikten mellom Europa og USA, Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd og neste ukes NATO-toppmøte i Brussel.

Men litt snakk om fotball-VM blir det nok også. Møtet finner nemlig sted rett etter kvartfinalen mellom Frankrike og Uruguay.

(©NTB)