Oljefondet kastet ut ti kullselskaper i fjor

Publisert

Norges Bank kastet ut ytterligere ti selskaper fra oljefondet på bakgrunn av det såkalte kullkriteriet i fjor, og ett på grunn av alvorlig miljøskade.

Utelukkelsene er gjennomført etter fondets fjerde gjennomgang av selskaper som kan omfattes av kullkriteriet som Stortinget vedtok i 2016.

Så langt er totalt 69 selskaper utelukket på grunn av kullkriteriet. Ytterligere 13 er satt under observasjon, framgår det av rapporten Ansvarlig forvaltning i Statens pensjonsfond utland (oljefondet) som ble lagt fram tirsdag.

Flere kriterier

Alt i alt har oljefondet utelukket 133 selskaper basert på kriterier som knytter seg til produksjon av tobakk, klasevåpen og kull, kriterier om alvorlige brudd på menneskerettigheter, alvorlig miljøskade, bidrag til klimaendringer, grov korrupsjon, grove brudd på grunnleggende etiske normer eller alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konfliktsituasjoner.

Ytterligere 19 selskaper er satt under observasjon, basert på de samme kriteriene.

Eierskapsutøvelse

I rapporten fremgår det at oljefondet stemte på 11.084 generalforsamlinger i fjor. Det er 98 prosent av alle selskapene fondet har eierandeler i. Det ble deltatt på 139 møter på styrenivå.

Fondet deltok på 3.252 selskapsmøter med 1.380 selskaper i 2017. Rundt halvparten av møtene hadde bærekraft på agendaen.

Temaet barnearbeid ble satt på dagsorden i vurderingen av 600 selskaper. Like mange ble vurdert ut fra kriterier knyttet til vannforvaltning, der påvirkning av verdenshavene kommer inn som et nytt kriterium i løpet av 2018.

Klima

1.701 selskaper ble vurdert basert på fem kriterier innen klimaendringer.

– Mange så litt rart på oss da vi som første fond satte dette på dagsorden. Sånn er det jo ikke lenger, sa oljefondets administrerende direktør Yngve Slyngstad på et presseseminar i Norges Bank tirsdag.

Oljefondet har nå 67,8 milliarder kroner i miljøinvesteringer i aksjeporteføljen. Det ga en avkastning på miljøinvesteringene i aksjeporteføljen på 21,7 prosent.

– Vårt samlede karbonavtrykk er blitt vesentlig redusert som følge av Stortingets vedtak om nedsalg i kraftselskaper med mer enn 30 prosent andel i kull, sier Slyngstad.

Antikorrupsjon

Oljefondet la tirsdag fram også et forventningsdokument om antikorrupsjon.

– Vi ønsker å sende et tydelig signal om at vi forventer at alle selskaper vi har investert i, har gode anti-korrupsjonstiltak på plass, sier Slyngstad.

Tidligere har oljefondet publisert forventningsdokumenter om barnearbeid, klima, vannforvaltning, menneskerettigheter og skatt.

Lederlønninger ble også satt på dagsorden i 2017.

– Lederlønninger må være slik at lederne stimuleres til å tenke langsiktig, det må være enkelt å forstå hvordan de er satt sammen og det må være åpenhet, sier Slyngstad.

(©NTB)