Oljefondet har passert 8.000 milliarder kroner i markedsverdi

Publisert

Verdien av oljefondet passerte 8.000 milliarder kroner i løpet av andre kvartal. Målt i kroner er halvårsresultatet det beste i fondets historie.

Fire gode kvartaler på rad er fasit for Statens pensjonsfond utland, men slik er det slett ikke sikkert at utviklingen fortsetter, advarer oljefondets nestleder Trond Grande.

– Vi kan ikke forvente en slik avkastning framover. Den rekordstore kroneavkastningen skyldes først og fremst at fondet er blitt så stort, sier han.

Svinger

Ved utgangen av andre kvartal hadde markedsverdien økt med 153 milliarder kroner til 8.020 milliarder. Det er første gang at fondet presenterer et resultat som innebærer at 8.000-grensen er brutt.

Avkastningen i andre kvartal var på 2,6 prosent, noe som tilsvarer 202 milliarder kroner. Det er 0,3 prosent høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

– Særlig aksjemarkedene har levert svært godt hittil i år, og fondets avkastning har vært på 6,5 prosent i årets to første kvartaler. Det tilsvarer en avkastning på 499 milliarder kroner, sier Grande.

I andre kvartal ble det tatt ut 16 milliarder kroner av fondet. Samtidig styrket kronekursen seg. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 32 milliarder kroner. At kronekursen styrket seg ytterligere siden 30. juni, gjør at den reelle markedsverdien av fondet tirsdag formiddag lå noe under 8.000 milliarder, nærmere bestemt 7.702 milliarder kroner.

4 prosent

Den årlige realavkastningen siden 1. januar 1998 er 3,98 prosent. Kvartalstallene viser at 65,1 prosent av fondet er investert i aksjer, 32,4 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.

På pressekonferansen tirsdag sa Grande at Storbritannias forhandlinger med EU om brexit ikke har påvirket oljefondets investeringer i nevneverdig grad. Han slo også fast at investeringene i eiendom følger en «jevn kjøpstakt», for å unngå å treffe bunner eller topper i eiendomsmarkedet.

Oljefondet stemte ved 6.818 generalforsamlinger i andre kvartal. Eiermakten brukes blant annet til å forsøke å begrense lønnsveksten til administrerende direktører i enkelte selskaper, opplyste Grande.

(©NTB)