Oljefondet fikk en avkastning på 6,9 prosent i 2016

Publisert

Oljefondet fikk i fjor en avkastning på 6,9 prosent, tilsvarende 447 milliarder kroner, viser årsrapporten for 2016.

– Hovedstyret er tilfreds med at avkastningen både i 2016 og over tid har vært god, sier Øystein Olsen, som er leder for hovedstyret i Norges Bank.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 8,7 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 4,3 prosent.

Den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 0,8 prosent i fjor.

– Avkastningen i 2016 var preget av fallende internasjonale renter i første halvår og sterke aksjemarkeder i andre halvår. Året startet med uro i markedene og usikkerhet rundt utviklingen i Kina, sier oljefondets sjef Yngve Slyngstad.

– De første tre ukene var de globale aksjemarkedene ned 10 prosent. Markedene stabiliserte seg i løpet av året, og fondet fikk nok en gang en god aksjeavkastning, legger han til.

Kronekursen styrket seg mot mange av hovedvalutaene i løpet av fjoråret. Det bidro til å redusere fondets verdi med 306 milliarder målt i norske kroner. I tillegg var netto uttak fra fondet 101 milliarder kroner.

Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, utgjorde ved utgangen av året 7.510 milliarder kroner.

62,5 prosent var investert i aksjer, 34,3 prosent i rentepapirer og 3,2 prosent i eiendom.

Regjeringen foreslo imidlertid nylig å øke aksjeandelen fra dagens nivå til 70 prosent. Håpet er at dette skal gi økt avkastning i årene som kommer.

Samtidig varslet regjeringen at den nå legger til grunn en forventet realavkastning på 3 prosent, mot tidligere 4 prosent. Det skjer etter at eksperter og oljefondet selv lenge har advart mot at avkastningen kommer til å bli svakere i årene som ligger foran oss.

(©NTB)