Oljefondet bør kjøpe mer aksjer

Publisert

Oljefondet bør øke aksjeandelen til 70 prosent, foreslår et utvalg som leverer sine råd til finansminister Siv Jensen (Frp) tirsdag. Men utvalgets leder vil gå motsatt vei.

Mer aksjer innebærer større sannsynlighet for høyere avkastning, men også en større risiko for at investeringene smuldrer bort dersom markedet faller.

Utvalgets leder, Knut Anton Mork, seniorøkonom i Handelsbanken og professor II ved NTNU, ser ut til å legge mest vekt på det siste. Han går ifølge Dagens Næringsliv inn for å senke aksjeandelen til 50 prosent.

Mindre obligasjoner

En utvidelse av aksjeandelen innebærer at andelen obligasjoner senkes fra dagens nivå.

I dag er 60,6 prosent av oljefondet plassert i aksjer, 36,3 prosent er renteinvesteringer og 3,1 prosent eiendom. Men avkastningen har den siste tiden vært klart bedre på aksjene.

I 2015 ga aksjeinvesteringene en avkastning på 3,8 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,3 prosent. I årets tredje kvartal var fasiten 6 prosent på aksjer og 0,9 på rentepapirer.

Men ett problem med å øke aksjeandelen er at det generelt er forbundet med større risiko å investere i aksjer enn i obligasjoner og rentepapirer.

Topptungt utvalg

Finansminister Siv Jensen nedsatte ekspertutvalget i januar i år. Oppdraget var å vurdere om Statens pensjonsfond utland – populært kalt oljefondet – burde gis anledning til å plassere en større andel av investeringene i aksjer.

Utvalget har blant annet analysert forventet avkastning og risiko i oljefondet med ulike aksjeandeler.

Med seg i utvalget har Mork hatt de tidligere finansministrene Kristin Halvorsen (SV) og Sigbjørn Johnsen (Ap) og profilerte eksperter som BI-professor Hilde C. Bjørnland, førsteamanuensis Espen Henriksen og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank. (©NTB)