Oslo  20181026.Leder Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management la frem resultatet for Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, i 3. kvartal.Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Oslo 20181026.Leder Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management la frem resultatet for Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, i 3. kvartal.Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Oljefond-sjefen advarer optimistene – kan få år med negative tall

Publisert

Oljefondet tjente 174 milliarder kroner i tredje kvartal, tilsvarende 2,1 prosent. Men nå heller sjefen kaldt vann i blodet på de største optimistene.

– Vi må være forberedt på en korreksjon. Det er ingen spådom om at nå kommer det, men vi registrerer at veksten i tredje kvartal har kommet i færre markeder og færre selskaper, sier leder Yngve Slyngstad for Norges Bank Investment Management til NTB.

Han la fredag fram et resultat som viser at Statens pensjonsfond utland hadde en avkastning på 2,1 prosent – tilsvarende 174 milliarder kroner – og karakteriserte det som «egentlig et godt kvartal». Bak tallene skjuler det seg blant annet en styrket krone som trekker veksten tilbake 181 milliarder kroner, samt en formidabel vekst i nordamerikanske aksjer, men en svak utvikling i de fleste andre markedene oljefondet er inne i.

I Asia var det grovt sett bare Japan som trakk i positiv retning, ifølge Slyngstad, som poengterte at når markedet blir «smalere og smalere» og færre land gjør det bra, så er det et tegn på at markedet har problemer med prissettingen. Veksten i USA knytter seg delvis til ulike forventninger til fremtidig økonomisk vekst, og usikkerhet knyttet til effektene av økte handelsbarrierer.

Lavere enn målestokken

– Vi er forberedt på at 2018 blir et år der vi ligger etter referanseindeksen. Rundt 80 prosent av avkastningen har kommet de siste fem årene. Vi må være forberedt på at så god avkastning på så kort tid vil kunne føre til noen kvartaler eller år med betydelig negativ avkastning, sa Slyngstad under presentasjonen.

– I ni av de siste ti kvartalene har vi hatt positiv avkastning. Det er uvanlig. Vi har hatt en årlig avkastning som er mer enn dobbelt så høy som vårt beste anslag for ti år siden. Det kan vi heller ikke forvente i årene framover, understreket han.

Det var fondets aksjeinvesteringer som fikk det klart beste resultatet. De vokste med 3,1 prosent. Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 1,9 prosent, mens renteinvesteringene var ned 0,3 prosent.

Selv i et godt tredje kvartal var utviklingen til fondet 0,2 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen, indeksen fondet måler seg mot. Fjerde kvartal har så langt vært svakt, og Slyngstad mener det er tegn som tyder på at fjerde kvartal som helhet kan ende dårlig.

Nordamerikanske aksjer

Det var først og fremst de amerikanske aksjene som bidro til oljefondets vekst i tredje kvartal, aller mest Apple, etterfulgt av Amazon og Microsoft. For aksjer notert i USA alene var avkastningen 7,3 prosent, tilsvarende 6,9 prosent målt i lokal valuta. USA var oljefondets største enkeltmarked, og sto for 39,1 prosent av aksjeinvesteringene.

Helseselskaper hadde best utvikling med 8,9 prosent, mens investeringer i teknologiselskaper ga en avkastning på 5,3 prosent og telekommunikasjonsselskaper 4,7 prosent.

Fondet hadde 67,6 prosent av sine investeringer i aksjer, 29,7 prosent i rentepapirer og 2,7 prosent i unotert eiendom. Det sto 8.478 milliarder kroner på fondet ved utgangen av september – omtrent det samme som ved inngangen til 2018.

Ifølge NBIMs beregninger var fondets verdi ved inngangen til oktober på drøyt 8.100 milliarder kroner.

– Vi er jo glad i store fall, fordi da går vi inn og kjøper. Den korreksjonen vi nylig var igjennom, og den vi muligens er midt oppe i, er så kortsiktige begivenheter, at vi ikke bruker mye tid på å analysere dem eller ser på dem som en kjøpsmulighet, sier Slyngstad til NTB.

Les også: