Oljefallet fortsetter – næringen ser mot nord

Publisert

Fallet i oljeinvesteringene vil fortsette de nærmeste årene, ifølge konjunkturrapporten til Norsk olje og gass. Bransjeorganisasjonen kaster lange blikk mot Lofoten.

– Mens vi i fjorårets rapport anslo et vendepunkt oppover for investeringene fra 2017, ser vi nå en utflating av investeringsnivået for årene etter, står det i rapporten som ble offentliggjort mandag.

Norsk olje og gass' hovedscenario baserer seg på en oljepris på rundt 50 dollar fatet og sier at investeringene på norsk sokkel i år vil ende på 154 milliarder kroner. Investeringene nådde en topp i 2014, med over 215 milliarder.

Faller videre

Neste år ventes oljeinvesteringene å falle til 143 milliarder og videre til 131 milliarder i 2018. Rapporten anslår at aktiviteten vil ta seg noe opp til 137 milliarder i 2019, før investeringene på nytt faller til 127 milliarder i 2020 og 126 milliarder 2021.

Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen framholder at investeringsnivået til tross for de siste års fall, vil være på et historisk høyt nivå.

– Dette nivået er fire-fem ganger så høyt som det årlige investeringsnivået i all annen norsk industri til sammen, sier han.

Skulle oljeprisen framover bli høyere enn anslått, ventes investeringene dessuten å stige. En oljepris på 70 dollar fatet vil gi årlige investeringer på rundt 140 milliarder i årene etter 2018, ifølge bransjeorganisasjonen. Ett fat nordsjøolje ble mandag omsatt for 57 dollar.

Ser mot nord

Schjøtt-Pedersen gleder seg over at arbeidet med å redusere kostnader synes å virke, noe som gjør næringen bedre rustet enn før til å takle en oljepris på dagens nivå.

– Selv om investeringene flater ut, stabiliserer de seg på et høyt nivå. Kostnadsreduksjoner på 40 prosent vil dessuten kunne utløse atskillig flere prosjekter, sier han.

Oljesjefen framholder at behovet for olje og gass forblir stort de neste tiårene.

– Spørsmålet er ikke om, men hvor olje og gass skal produseres. To forutsetninger for næringen er stabile rammevilkår og tilgang til nye arealer, sier Schjøtt-Pedersen.

Ser mot nord

Under halvparten av de norske olje- og gassressursene er hentet opp. Framtiden ligger i nord, mener bransjeorganisasjonen.

– I havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen kan det ligge betydelige ressurser. En konsekvensutredning bør iverksettes i kommende stortingsperiode. Vi ser også lyst på potensialet i Barentshavet, sier Schjøtt-Pedersen.

I hjemfylket Finnmark så vel som i Troms har Ap sagt nei til konsekvensutredning, men Schjøtt-Pedersen avviser at slaget om Lofoten er tapt i Arbeiderpartiet.

– Mitt inntrykk er at det er sterk oppslutning rundt oljevirksomheten i Finnmark, ikke minst fordi man ser positive ringvirkninger av Snøhvit og Goliat, sier han.

SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski, som selv er fra Finnmark, mener Schjøtt-Pedersen tar feil.

– Oljeindustrien må innse at de har tapt slaget om Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er ikke plass til ny olje og gass hvis vi skal løse klimaproblemet, sier hun. (©NTB)

(enerWE kommer med videointervju i løpet av dagen.)