- Oljeetterspørselen stiger saktere enn tidligere, men den stiger fortsatt

Publisert

I dag arrangerte Equinor sin årlige høstkonferanse på Den Norske Teater i Oslo. Der hadde de invitert IEA-sjef Dr. Faith Birol til å legge frem organisasjonens rapport World Energy Outlook 2018.

Elektrisitet

En av oljebransjens store argumenter er at verden trenger mer energi, og det er et gyldig argument som fortsatt gjelder. Samtidig er det mye som tyder på at ting går i riktig retning.

- For første gang er det under én milliard mennesker uten tilgang til elektrisitet, sier Birol.

Energi kommer i flere former, men det å elektrifisere samfunnet står høyt på agendaen flere steder, ikke bare i Norge. Det gjør også at elektrisitetsetterspørselen stiger raskere enn den generelle energietterspørselen.

- Global etterspørsel etter elektrisitet vokser to ganger så raskt som den generelle etterspørselen etter energi, sier Birol.

I det som tydelig var en godt forberedt sitatvennlig spissformulering kom han med et budskap om elbiler som ble godt mottatt i en oljetung sal.

- Noen tror at elbiler er slutten på oljealderen, og at det er løsningen på klimaproblemene. Det er ikke galt. Det er veldig galt, sier Birol.

Han pekte på at bare 8 prosent av klimagassutslippene kommer fra bilparken, mens resten kommer fra andre kilder.

Oljeetterspørselen stiger

- Oljeetterspørselen stiger saktere enn tidligere, men den stiger fortsatt, sier Birol.

I perioden frem mot 2040 forventer IEA at elbiler vil redusere etterspørselen etter olje i de utviklede landene, men at det blir økt etterspørsel fra bilparken, petrokjemisk industri og andre områder i utviklingslandene.

- I de utviklede landene synker etterspørselen etter olje, mens veksten kommer fra utviklingslandene, sier Birol.

Totalt forventer de derfor en fortsatt økt oljeetterspørsel.

- Det er viktig å ikke gi feil signaler til folket. Vi forventer at den globale oljeetterspørselen vil øke sakte, men sikkert, sier Birol.

Han viste frem en graf over den forventede etterspørselen i årene fremover der produksjonen fra dagens oljefelt var lagt inn. Grafen viser at etterspørselen så langt dekkes,men at produksjonen fra de eksisterende feltene faller samtidig som etterspørselen fortsetter å stige.

- Oljefelt er litt som mennesker. Når de er unge er de veldig produktive, og så faller produktiviteten etterhvert som de blir eldre, sier Birol.

Han oppdaterer grafen med nye felt, men det er likevel ikke nok. For å dekke etterspørselen som IEA forventer er verden avhengig av at USA vokser kraftig på skiferolje.

- USA er nå den udiskutabelt største lederen, og det vil de forbli i mange år fremover, sier Birol.

Birol mener at mye av problemet ligger i at det har vært det han mener er historisk lave investeringer i nye oljefelt.

Fra rør til LNG-skip

Når det gjelder gass så trekkes Kina frem som den store aktøren som sørger for at etterspørselen øker fremover. Birol mener at det i stor grad skyldes den kinesiske regjeringens løfte om å gjøre himmelen blå igjen ved å bli kvitt den lokale kullforurensningen, og erstatte den med gass.

IEA mener også det er et enormt skifte på gang innen gassleveranser. I dag leveres det mest gass gjennom rørledninger, og mindre på LNG-skip. Dette vil imidlertid endre seg raskt.

- Det var bare fem land som importerte LNG-gass. Neste år vil det være 48 land, sier Birol.

Før han avslutter presentasjonen sin med en oppsummering, trekker han frem et interessant aspekt ved verdens energiinvesteringer, og det er at 70 prosent av investeringene skjer på myndighetenes initiativ. Det er altså de statlige initiativene som sitter i førersete for å sikre at verden får nok energi.