Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Oljedirektoratets gebyrinntekter falt

Regjeringen forventer at inntektene øker igjen neste år.

Publisert

Oljedirektoratet tar 123.000 kroner for hver søknad om å få letelisens på norsk sokkel. Det utgjør fort mange millioner kroner i gebyrinntekter for Oljedirektoratet.

En titt på statsbudsjettet for 2020 viser at Oljedirektoratet totalt hentet inn 29.9 millioner kroner i gebyrer i 2018, og at dette ligger an til å falle til 26,5 millioner kroner i år. Til neste år forventer imidlertid regjeringene at gebyrinntektene øker til 30 millioner kroner igjen.

Til sammenligning krever ikke NVE gebyrer når vannkraftverk eller vindkraftverk søker om konsesjon til å bygge ut kraftverk. De henter inn sine inntekter gjennom vanlige konsesjonsavgifter.

Oljedirektoratets gebyrinntekter kommer fra:

  • Konsesjonssøknader
  • Undersøkelses- og utvinningstillatelser
  • Seismiske undersøkelser
  • Registreringer i petroleumsregisteret
  • Refusjon av tilsynsutgifter

Nedgangen i gebyrinntekter kan være en indikasjon på noe lavere aktivitet på norsk sokkel i år. En gjennomgang på innsynsportalen eInnsyn.no av de anonymiserte søknadene viser da også at det var markant færre søknader om letelisenser i årets TFO sammenlignet med i fjor.

Det kan imidlertid ha mange forklaringer. En av de kan være at årets TFO kanskje ikke inneholdt like interessante felt for olje- og gasselskapene som fjorårets TFO der det ble delt ut rekordmange letelisenser.

Oljedirektoratets gebyrnedgang var på litt under 12 prosent.