Sleipner-feltet
Sleipner-feltet

Oljeproduksjonen 3,3 prosent svakere enn ventet

Publisert

Nivået er likevel 8 prosent over produksjonen på samme tid i fjor

Produksjonen i juni var 3,3 prosent lavere enn Oljedirektoratet ventet. Oljedirektoratets foreløpige produksjonstall viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.884.000 fat olje, NGL (natural gas liquids) og kondensat. Det er en nedgang på 116.000 fat, eller 5,8 prosent, per dag sammenlignet med mai.

Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.554.000 millioner fat olje, 307.000 fat NGL og 24.000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligger omtrent 8 prosent over produksjonen i juni i fjor, men er omtrent 3,3 prosent under Oljedirektoratets prognose for juni 2017.

*Skjermbilde fra Oljedirektoratets produksjonstall

Det totale salget av gass i juni var 8,6 milliarder standard kubikkmeter (GSm3), noe som er 0,5 GSm3 mindre enn i måneden før.

Totalt ligger petroleumsproduksjonen hittil i år på om lag 119,6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (MSm3), 1,1 MSm3 mer enn i 2016. Til tross for at den ligger under prognosene for juni, ligger oljeproduksjonen omtrent 1,3 prosent over prognosen hittil i år.