Goliat-feltet, NOR 20160418.Riggen Scarabeo 8 borer på en av de siste produksjonsbrønnene på Goliat-feltet utenfor Hammerfest som ble offisielt åpnet mandag.Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Goliat-feltet, NOR 20160418.Riggen Scarabeo 8 borer på en av de siste produksjonsbrønnene på Goliat-feltet utenfor Hammerfest som ble offisielt åpnet mandag.Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Oljedirektoratet mener 77 funn kan utvinnes

Publisert

Mer enn halvparten av all oljen og gassen på norsk sokkel ligger fortsatt i bakken, anslår Oljedirektoratet i ressursrapporten for 2017.

Det nye anslaget for de samlede petroleumsressursene lyder på 14,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (SM3 o.e).

– Av dette er 48 prosent solgt og levert. Omtrent 39 prosent av de totale ressursene er fortsatt ikke oppdaget, heter det i ressursrapporten som summerer opp hvor mye olje og gass som kan utvinnes.

Siden 1990 har de totale ressursene økt med mer enn 40 prosent. Ved årsskiftet var det 77 funn på sokkelen som blir vurdert utbygd. Av disse ligger 42 i Nordsjøen, 27 i Norskehavet, og 7 i Barentshavet.

– De største funnene er i Barentshavet, Johan Castberg er det største enkeltfunnet og utgjør 14 prosent av funnporteføljen på totalt 700 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter, sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Mange av de 77 funnene er små, og Oljedirektoratet oppfordrer selskapene til å se på felles løsninger for utbygginger og å søke å utnytte eksisterende infrastruktur.

– Derfor er vi opptatt av at det opprettholdes en høy leteaktivitet i modne områder, sier Sølvberg.

I tillegg er det gjort 145 funn på sokkelen hvor utbygging vurderes som lite sannsynlig. De utgjør nesten en tredel av alle funn som er gjort på sokkelen. Mange av disse funnene er små, flere funn ligger langt unna utbygd infrastruktur, og noen krever ny teknologi for å bli utbygd.

– Et høyst usikkert anslag for mulig utvinning fra disse funnene er 300 standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Vi mener det er relevant for selskapene å kjenne til disse funnene. Dersom forutsetningene endrer seg, kan noen av dem bli bygget ut, sier Ingrid Sølvberg.

(©NTB)