Oljedirektør tror på krevende år for næringen

Publisert

Både inneværende år og 2018 kommer til å bli krevende for oljenæringen, ifølge oljedirektør Bente Nyland. I fjor ble det investert 135 milliarder kroner på norsk sokkel.

I Oljedirektoratets rapport Sokkelåret 2016 som ble lagt fram torsdag, kommer det fram at fjorårets investeringssum var rundt 50 milliarder kroner lavere enn i toppårene 2013 og 2014.

I år er investeringene anslått til 120 milliarder kroner, et fall på 11 prosent.

Fra 2017 år til året etter er investeringene anslått å bli redusert med ytterligere 5 prosent, for deretter å stige moderat, ifølge direktoratets prognoser.

Kostnadskutt

Oljeproduksjonen på norsk sokkel økte for tredje år på rad i fjor, og det ble produsert like mye gass som året før.

Det høye nivået skyldes ifølge Nyland god regularitet på feltene og effektiviseringstiltak som har gitt betydelig reduksjon i drifts- og letekostnadene.

– Grunnlaget er nå lagt for økt lønnsomhet både i eksisterende og nye prosjekter. Det er en viktig forutsetning for at vi kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå i årene som kommer, sier oljedirektøren i en pressemelding.

Nyland mener kostnadsreduksjoner på 30-50 prosent i utbyggingsprosjekter bør føre til at selskapene ser at flere prosjekter blir lønnsomme.

– Vi må unngå at hensynet til kortsiktig inntjening går ut over den langsiktige verdiskapningen for samfunnet, sier hun.

Små funn

Det var i fjor en kraftig nedgang i antall letebrønner som ble boret, mens det ble gjort ett funn mer enn i 2015.

– Mange av funnene er små, men de fleste ligger nær eksisterende infrastruktur. Det betyr at de raskt kan bli lønnsomme utbygginger hvis de kobles til felt og innretninger som er i drift, sier Nyland.

Ifølge oljedirektøren er det betydelig usikkerhet knyttet til leteaktiviteten framover. Den avhenger av at nye funn blir fulgt opp, og at industrien får tildelt nytt areal å lete på.

– Tragisk standpunkt

Oljeprisen falt som en stein etter å ha nådd en topp på 115 dollar fatet sommeren 2014. For ett år siden var prisen nede på 30 dollar fatet, før den har tatt seg opp til dagens nivå på rundt 55 dollar fatet.

Prisfallet har rammet norsk oljenæring hardt, i og med at det har kommet samtidig med en ventet nedgang i de norske oljeinvesteringene.

– Kombinasjonen av høyere produksjon og lavere kostnader viser at næringen er på rett vei. Det lover godt for norske arbeidsplasser, verdiskaping og velferd på lang sikt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Andre er langt mindre entusiastiske.

– Oljedirektoratet tar til orde for at alle lønnsomme olje- og gassfelt skal utvinnes. Det er et tragisk standpunkt i en verden som er på full fart mot uopprettelige klimaendringer, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge. (©NTB)

Fakta om Sokkelåret 2016

  • Oljeproduksjonen økte for tredje år på rad i 2016, og det ble produsert like mye gass som året før, da det ble satt produksjonsrekord.
  • Det ble investert 135 milliarder kroner på norsk sokkel i 2016, om lag 50 milliarder mindre enn i toppårene 2013 og 2014.
  • Fem planer for utbygging og drift ble levert i 2016, til en samlet investeringsverdi på 23 milliarder kroner. I tillegg pågår sju utbyggingsprosjekter til totalt 233 milliarder kroner.
  • Det ble i fjor boret 36 letebrønner, 20 færre enn året før. Det ble gjort 18 funn, ett mer enn i 2015. Leteaktiviteten var størst i Nordsjøen, hvor det til sammen ble gjort 14 funn. Det ble gjort to funn både i Norskehavet og i Barentshavet.
  • I 2015 ble det tildelt 56 utvinningstillatelser, mens det i 23. runde ble tildelt ti. Alle tildelinger i 23. runde ligger i Barentshavet, og tre ligger i det nyåpnede området i Barentshavet sørøst. Den første letebrønnen her er planlagt boret allerede i år.
  • Fire felt, alle i Nordsjøen, ble stengt i 2016: Varg, Volve, Jette og Jotun.
  • Det pågår sju nye feltutbyggingsprosjekt på norsk sokkel med totale investeringsanslag på 233 milliarder kroner: Johan Sverdrup, Gina Krog, Hanz, Maria, Martin Linge, Aasta Hansteen og Flyndre.
  • Les også: