15 millioner til etterutdanning i oljebransjen

Myndighetene betaler, arbeidsgivere setter av arbeidstid og de ansatte må bruke noe av fritiden sin.

Publisert

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass skriver på sin hjemmeside at regjeringen har bevilget inntil 15 millioner kroner til utviklingen av bransjeprogram i olje-, gass- og leverandørindustri. Programmet skal føre til at flere ansatte kan få relevante tilbud om etter- og videreutdanning.

Det er Norsk olje og gass, sammen med NITO, Tekna og NHO, som skal samarbeide om hvilke etter- og videreutdanninger som skal utvikles.

Myndighetene betaler for å utvikle tilbudet og drifte det offentlige tilbudet, mens arbeidsgivere setter av arbeidstid og arbeidstakere noe fritid. Korte og fleksible utdanningstilbud er kjernen i disse bransjeprogrammene. Det skal utvikles utdanning og opplæring som kan gjennomføres raskt og kombineres med jobb.

Programmet er en del av kompetansereformen «Lære hele livet», og målet med reformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Midlene er bevilget for 2020.