Oljebransjen taper samfunnsdebatten

Publisert

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør, enerWE.

Oljebransjen er knapt synlig i mediebildet med mindre det er snakk om ulykker eller hvordan Norge skal gjennomføre det grønne skiftet.

Det er et problem at bransjen ikke er dyktig nok til å formidle sitt syn utenfor menigheten. I alt for stor grad overlates jobben til noen få talsmenn og kvinner i interesseorganisasjoner som Norsk olje og gass, eller store selskap som Statoil.

Dersom oljebransjen skal få den oppmerksomheten den fortjener, så må flere selskaper og enkeltpersoner rekke opp hånden og ta ordet. De må fortelle hvem de er, hva de gjør og hvorfor de gjør det.

Petroleumsindustrien finansierer omkring 20 % av velferdsstaten. I fjor utgjorde disse inntektene ca 233 milliarder kroner, noe som er litt mer enn beløpet AS Norge dette året brukte på høyere utdanning (35 milliarder), Forsvaret (49 milliarder) og regionale helseforetak (141 milliarder) til sammen (totalt 225 milliarder).

Men akkurat nå taper oljebransjen samfunnsdebatten.

Den introverte oljebransjen har seg selv å takke

Jeg har jobbet i oljebransjen siden 2001, og jeg er utrolig takknemlig for alt jeg har fått oppleve i en fantastisk introvert bransje.

Ja, for bransjen er dessverre introvert. Det har for så vidt ikke vært noe problem tidligere, men nå er det et problem.

For akkurat nå taper oljebransjen samfunnsdebatten.

Kommunikasjon i olje- og energibransjen har aldri vært viktigere

Mange stemmer i oljebransjen ønsker en politikk som støtter opp om arbeidsplassene i deres bransje.

Mange stemmer utenfor oljebransjen veier hensynet til miljøet tyngre enn inntektene til velferdsstaten.

Noen hevder at det er likegyldig hva vi gjør på miljøfronten her i lille Norge. De mener det spiller liten rolle i det store globale regnskapet.

Men til høsten er det stortingsvalg

Enten vi liker det eller ei så vil utfallet av stortingsvalget blant annet gi føringer for om det blir konsekvensutredning av oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Dette vil igjen gi føringer på antall arbeidsplasser i oljebransjen og hvor mye bransjen vil bidra med til den norske velferdsstaten.

Her liker vi helst å tro at oljebransjen vil bidra med inntekter slik den alltid har gjort, men antall stemmer i debatten som mener reduksjon i etterspørselen etter fossil energi vil føre til at nye utbygginger vil bli store tapsprosjekter øker.

Hvem skal vi lytte til?

Her vinner de som er dyktigst på kommunikasjon.

Og akkurat nå taper oljebransjen samfunnsdebatten.

Hvor viktig er egentlig miljøet?

Dersom jeg ikke hadde trodd at klimaendringene er menneskeskapte, så ville jeg vært veldig tydelig på at det ville vært riktig å gi full gass. Jeg tror det vil være et marked for norsk olje og gass i lang tid fremover. Jeg tror oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil bidra positivt til den norske velferdsstaten.

Utfordringen er at jeg også er redd for konsekvensene dersom de mest pessimistiske klimaforkjemperne har rett. Da har vi ingen tid å miste.

Jeg tror veldig mange velgere tenker som meg. Vi er altså mottakelige for kommunikasjon, og her vil de som er dyktigst vinne frem. Derfor har kommunikasjon i olje- og energibransjen aldri vært viktigere enn nå.

Og akkurat nå taper oljebransjen samfunnsdebatten.

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør, enerWE.

---

Det opplyses om at enerWE AS har inntekter fra enerWE Communication Conference.