Oljebransjen sto for 40,2 prosent av vareeksporten

Publisert

I 2015 svingte oljeprisen mellom 37 og 66 dollar fatet. Det var en enorm nedtur fra året før da oljeprisen var oppe i 114 dollar fatet.

Likevel var det olje og gass som dominerte den norske eksporten også i 2015. Nye tall fra SSB viser at på tross av den ekstreme nedturen med oljeprisen, så omsatte foretak innen bergverk og utvinning for 237,4 milliarder kroner i 2014. Det utgjør hele 40,2 prosent av en total eksport på 590,1 milliarder kroner.

De norske foretakenes eksport domineres av de store selskapene. Ifølge tallene fra SSB sto selskapene med mer enn 250 ansatte for hele 329,3 milliarder (56%) av eksporten, og de fem største selskapene sto for hele 32 prosent. Totalt sto de 20 største selskapene for rett under 50 prosent av den norske eksporten.