Det gjennomsnittlige oljeselskapet utbetalte 61,1 millioner i utbytte

Publisert

Det er mye penger i oljebransjen, og der de fleste vanlige selskaper forteller om omsetning og resultater i millioner, operer oljeselskapene veldig ofte med milliarder.

Nå har SSB lagt frem tallene for hvor mye forskjellige bransjer har betalt i utbytte til selskapenes aksjonerer i 2017.

Totalt betalte norske selskaper ut 413,5 milliarder kroner i utbytte. Av det sto oljebransjen for 74,7 milliarder kroner, noe som tilsvarer 18 prosent av alle de norske selskapenes aksjeutbytte.

Tallene blir ekstra imponerende når man ser hvor mange selskaper utbyttene fordeler seg på. De 74,7 milliardene kom fra bare 1222 selskaper, noe som betyr at hvert oljeselskap i snitt betalte et utbytte på 61,1 millioner kroner til sine aksjonærer.

Gjennomsnittsutbyttet for norske selskaper totalt sett ligger på 1,4 millioner kroner. Det betyr at oljeselskapene i snitt utbetalte 43,6 ganger så mye som gjennomsnittet for alle norske aksjeselskaper.

2017 ble også et markant bedre år for utbytte enn 2016. Da var det totale utbyttet i oljebransjen nede på 48,4 milliarder kroner.