Oljevirksomheten har allerede skattet 49 milliarder kroner

Mindre enn på samme tid i fjor, men mer enn på samme tid i 2018.

Publisert Sist oppdatert

2020 har vært et brutalt år for mange, og det er fortsatt mange bransjer og aktører som sliter på grunn av restriksjoner.

For oljebransjen ble våren veldig tøff med en kombinasjon av priskrig på olje samtidig som etterspørselen etter olje falt kraftig. Det raserte oljeprisen, og gikk dermed hardt utover selskapenes inntjening.

Mange tror derfor at det går skikkelig dårlig med oljebransjen, og hos enkelte sitter det igjen et inntrykk av at oljebransjen ikke lengre er lønnsom. Det er langt fra sannheten.

Ifølge det reviderte statsbudsjettet forventes det at oljebransjen vil bidra med ca. 100 milliarder kroner i påfyll til oljefondet hvis oljeprisen i snitt holder seg på rundt 33 dollar fatet gjennom året.

Så langt i år ligger snittprisen på 42,52 dollar fatet på tross av prisfallet i mars, april og mai, og i skrivende stund handles Nordsjøoljen til 45,02 dollar fatet. Det er derfor mye som tyder på at oljevirksomheten vil bidra med langt mer enn de estimerte 100 milliarder kronene.

Dette reflekteres også i skattebidraget. Ifølge de siste tallene fra SSB har oljevirksomheten så langt bidratt med 49 milliarder kroner i skatt. Av det kommer 15 milliarder fra ordinær skatt på overskuddet i oljeselskapene og så kommer ytterligere 34 milliarder fra særskatten på petroleumsvirksomhet. Tilsammen skatter olje- og gasselskapene 78 prosent av overskuddet sitt.

Statens inntekter fra Equinor og Petoro kommer i tillegg, og det samme gjør personbeskatningen på de ansatte i oljebransjen, samt selskapsskatten på alle leverandørbedriftene.

Så må det sies at selv om oljeselskapene allerede har skattet betydelige beløp, så er det markant mindre enn i fjor. Da hadde oljeselskapene betalt inn henholdsvis 63milliarder kroner i skatt på denne tiden av året. Sammenlignet med for to år siden har imidlertid oljeselskapene bidratt med mer skatt i år. Da hadde de bidratt med 47 milliarder på denne tiden.