Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Oljebransjen har skattet over 30 milliarder hittil i år

Oljeselskapene bidro med mindre skatt enn på samme tid i fjor, men mer enn på samme tid i 2018.

Publisert

2020 har på alle måter vært et spesielt år for alle, og oljebransjen er på ingen måte et unntak. Bransjen ble dobbelt rammet av en kombinasjon av etterspørsselssvikt som følge av koronaviruset og en samtidig priskrig på oljen mellom OPEC og Russland.

Denne kombinasjonen rammet oljeselskapene hardt, og oljeprisen hadde en gedigen nedtur fra mars og frem til månedsskiftet mai/juni. Nå er oljeprisen tilbake over 40 dollar fatet etter en kraftig nedtur i mars, april og deler av mai måned.

På tross av dette bidrar fortsatt oljeselskapene med betydelige beløp til statskassen i form av skatter.

Ifølge tall som SSB la frem på fredag i forrige uke har oljeselskapene så langt i år, det vil si fra januar og til og med mai, bidratt med 10,5 milliarder kroner i ordinær selskapsskatt på overskuddene og ytterligere 23,2 milliarder kroner gjennom særskatten på petroleumsutvinning.

Det betyr at olje- og gasselskapene totalt har bidratt med 33,7 milliarder kroner så langt i år - på tross av at det har vært full krise i bransjen.

Totalt betaler olje- og gasselskapene 78 prosent av overskuddet sitt i skatt.

Skatteinntekter fra lønninger og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg. Det gjør også skatteinntekter fra leverandørindustrien som lever av oppdrag fra olje- og gasselskapene. De er imidlertid hardt rammet av nedturen, og har på langt nær de samme gode marginene som olje- og gasselskapene.

33,7 milliarder kroner er en betydelig sum, men det er ikke til å stikke under en stol at det er mindre enn i tidligere år. På samme tid i fjor hadde staten hentet inn 43,2 milliarder kroner.

Årets skatteinntekter er imidlertid høyere enn i 2018. Da hadde olje- og gasselskapene bidratt med 30,8 milliarder kroner etter årets fem første måneder.