Troll A
Troll A

52 oljeselskaper betalte 53,3 prosent av selskapsskatten

Oljeselskapene betalte 114,2 milliarder kroner, mens de resterende 342.632 selskapene betalte 100,2 milliarder i skatt.

Publisert

SSB har i dag lagt frem statistikk for skatteinntektene i 2019. Tallene som kommer frem der er altså for i forfjor, ikke i fjor.

Ifølge tallene var det totalt 356.652 selskaper som til sammen bidro med 214,5 milliarder kroner i skatt. Det vil si skatt som selskapene betalte, og så kommer arbeidsgiveravgift og skatt på de ansattes lønninger i tillegg.

Av alle disse selskapene var det 52 oljeselskaper som utmerket seg. De bidro med hele 114,2 milliarder kroner, og dermed 53,3 prosent av all selskapsskatt som ble betalt i 2019.

Det høye skattebidraget henger sammen med en kombinasjon av at olje- og gassutvinning er ekstremt lønnsomt, samtidig som selskapene betaler grunnrenteskatt i form av en særskatt på utvinning av petroleum. Det gjør at selskapene totalt betaler 78 prosent av overskuddet i skatt.

Oljeselskapene betalte for øvrig mer skat i 2019 enn i 2018. Da var det totalt 63 olje- og gasselskaper som bidro med 79,1 milliarder kroner i skatt.

Som en konsekvens av den høye beskatningen av overskudd, har oljeselskapene også en leterefusjonsordning som gjør at de får utbetalt 78 prosent av utgiftene sine hvis de ikke er i skatteposisjon. Det er ikke aktuelt for de etablerte aktørene som for eksempel Equinor, men er viktige for nye aktører på norsk sokkel.

Totalt ble det utbetalt snaue 1,8 milliarder kroner i leterefusjon i 2019, og det var en nedgang fra 3,8 milliarder i 2018.

Leterefusjonsordningen er for øvrig provenynøytral. Det vil si at den ikke påvirker skatteforholdene. Den bidrar med likviditet til nye aktører, men påvirker ikke statens inntekter eller utgifter. Uten leterefusjonsordningen ville leteselskaper med fremførbare underskudd kunne solgt seg til etablerte aktører med samme regnskapsførte resultat. Forskjellen ligger i at leterefusjonsordningen gjør de små aktørene i stand til å konkurrere på norsk sokkel.

Powered by Labrador CMS