Foto: Espen Rønnevik/Øyvind Gravås, Equinor
Foto: Espen Rønnevik/Øyvind Gravås, Equinor

Disse oljeselskapene topper Skatteetatens «high score»-liste

Equinor topper listen med halvparten av olje- og gasselskapenes skattebidrag i 2019.

Publisert

Tirsdag denne uken la Skatteetaten frem oversikten over petroleumsskatten og hvor mye skatt olje- og gasselskapene bidrar med hvert år. Der kom det frem at 24 selskaper til sammen bidro med hele 116 milliarder kroner i skatt i fjor.

Av de var det ikke overraskende Equinor som toppet listen. Med bokført skatt på hele 58,6 milliarder kroner har de bidratt med ganske nøyaktig halvparten av skatteinntektene fra olje- og gassutvinningen.

Olje- og gasselskapene betaler vanlig selskapsskatt på overskuddet. Den utgjorde 22 prosent i 2019. De betaler også en særskatt på utvinningen av olje og gass i form av en grunnrenteskatt på 56 prosent. Dermed er den totale skattebelastningen på 78 prosent av overskuddet.

– Oljeselskapene belastes med en høy skattesats fordi de vederlagsfritt får adgang til å utnytte en verdifull og begrenset naturressurs med ekstraordinær avkastning, uttalte skattedirektør Nina Schanke Funnemark da pressemeldingen ble sendt ut.

Der opplyste forøvrig Skatteetaten at oljeselskapene totalt har betalt 4.558 milliarder kroner i skatt siden 1975.

Største skatteytere i oljebransjen

# Selskap Skatt
1EQUINOR ENERGY ASkr 58 608 126 223
2VÅR ENERGI ASkr 10 703 196 518
3TOTAL E&P NORGE ASkr 8 148 671 803
4CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA ASkr 7 397 101 248
5A/S Norske Shellkr 7 115 393 021
6AKER BP ASAkr 4 150 746 473
7OMV (NORGE) ASkr 3 499 912 997
8LUNDIN ENERGY NORWAY ASkr 3 481 878 829
9NEPTUNE ENERGY NORGE ASkr 2 877 497 444
10CAPEOMEGA ASkr 2 316 634 897
11SVAL ENERGI ASkr 1 912 220 222
12SPIRIT ENERGY NORWAY ASkr 1 374 652 422
13INEOS E&P NORGE ASkr 1 169 189 469
14SILEX GAS NORWAY ASkr 843 426 491
15IDEMITSU PETROLEUM NORGE ASkr 711 095 764
16OKEA ASAkr 441 543 294
17EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION NORWAY ASkr 352 547 237
18LOTOS EXPLORATION AND PRODUCTION NORGE ASkr 324 647 648
19PGNIG UPSTREAM NORWAY ASkr 162 591 901
20REPSOL NORGE ASkr 135 186 879
21NORPIPE OIL ASkr 106 577 420
22WINTERSHALL DEA NORGE ASkr 95 939 861
23NORTH SEA INFRASTRUCTURE ASkr 75 760 374
24MIME PETROLEUM ASkr 2 306 084

Når selskapene presenterer sine resultater er det vanlig å presentere hvor stort overskudd selskapet har før og etter skatt. Det gjør det enkelt å regne ut hvor mye som betales i skatt, men det er noe selskapene i liten grad snakker høyt om. For de som betaler null eller lite i skatt er det åpenbart negativt å sette fokus på det, men for selskaper som bidrar med mye penger til staten ville det vært mer naturlig å fremheve slike nøkkeltall.

På den annen side står olje- og gassutvinningen i en spesiell skattesituasjon. De betaler veldig mye i skatt når de har overskudd, men ordningen er også innrettet slik at de som går med stort underskudd som følge av store investeringer kan få utbetalt negative skattebeløp gjennom to ordninger: leterefusjonsordningen og opphørsrefusjonen.

Disse ordningene sikrer at mindre og nyetablerte selskaper innen olje og gass ikke får en konkurranseulempe opp mot de etablerte aktørene på norsk sokkel. Rente skatteteknisk har det ingen betydning for den totale beskatningen, men ordningene sikrer likviditet i den dyre perioden før et eventuelt overskudd skapes. Uten disse ordningene ville dette blitt bokført som fremførbare underskudd, men da med en senere utbetaling.

Ser man på Skattelisten for 2019 ser man at det er 18 olje- og gasselskaper som har fått refusjon. De har til sammen fått 3,9 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS