Tina Bru
Tina Bru

- Dette prosjektet gir et etterlengtet bidrag til en leverandørindustri i en svært utfordrende markedssituasjon

Oppgraderingen av Jotun FPSO er en del av Vår Energi sin storsatsing på økt utvinning av olje fra Balder-feltet i Nordsjøen (PL 001).

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energiminister Tina Bru gjestet Rosenberg verft i Stavanger i dag.

— Det er svært hyggelig å se at to nye aktører på norsk sokkel, og da spesielt operatøren Vår Energi, i løpet av kort tid har modnet fram og besluttet et viktig prosjekt for levetidsforlengelse og økt utvinning, forteller olje- og energiminister Tina Bru til enerWE.

Statsråden forteller til enerWE at prosjektet for levetidsforlengelse og økt utvinning er et godt eksempel på at aktører, med vilje til å utnytte mulighetene under bakken, kan gi en ny vår områder på sokkelen.

— Balder Future gir viktige muligheter til arbeid for vår konkurransedyktige leverandørindustri til glede for ansatte, deres bedrifter og lokalsamfunn og storsamfunnet, sier Tina Bru.

Produksjonsskipet Jotun FPSO har produsert olje fra Jotun-feltet i Nordsjøen siden 1999. Nå tas det til land for oppgradering hos Rosenberg Worley i Stavanger. Prosjektet markerer starten på levetidsforlengelsen av Balder-feltet i Nordsjøen, meldte Vår Energi i en pressemelding i juni.

– Jeg er glad og veldig stolt over å få Jotun til Stavanger. Glad fordi det markerer starten på Vår Energi sitt viktigste prosjekt framover. Stolt fordi vi bidrar med å sikre arbeidsplasser i en svært krevende tid for hele industrien, sier CEO i Vår Energi, Kristin F. Kragseth.

Covid-19-pandemien og lav oljepris skapte stor usikkerhet for prosjektet, og det ble behov for en grundig gjennomgang for å få oversikt over mulige konsekvenser. Samtidig ble det satt inn kompenserende tiltak for å redusere effektene av Covid-19, og opprettholde framdriftsplanen.

Gjennomgangen viste at Covid-19-pandemien har medført forsinkelser av en del leveranser, men at overordnet plan er uforandret. Med Stortingets vedtak om tiltak for industrien og egne kompenserende tiltak er Vår Energi trygge på at prosjektet kan gjennomføres med mål om produksjonsstart i andre halvdel av 2022.

Storsatsing i Nordsjøen

Prosjektet Balder Future vil forlenge levetiden til feltet til 2045, og gi Norges eldste lisens en levetid på 80 år.

I tillegg til oppgraderingen av Jotun FPSO skal det bores 13 nye produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn på feltet. Prosjektet tar sikte på å hente ut 136 millioner fat oljeekvivalenter (Mboe).

− Vi er stolte over å få videreføre PL 001-arven, og gjennom å ta i bruk eksisterende infrastruktur bidrar vi til god ressursforvaltning. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan Covid 19-pandemien vil påvirke prosjektet, men målet er produksjonsstart i siste halvdel av 2022, sier Kragseth.

Hjem til Stavanger

Jotun ble i sin tid bygget ved Kværner Rosenberg verft Finland, og fraktet til Rosenberg i Stavanger for ferdigstilling på slutten av 90-tallet. Litt over 20 år etter, er skipet tilbake.

Oppgraderingen av Jotun FPSO inkluderer blant annet overhaling av turret (dreie-skiven), rør, prosessutstyr, skrog, marine systemer, boligkvarter, kontroll og sikkerhetssystemer. Bemanningen hos Rosenberg er estimert til 1 200 personer på det meste.

Etter planen skal «nye» Jotun FPSO re-installeres på feltet mellom Balder FPSO og Ringhorne-plattformen i løpet av sommeren 2022.

Lokale leverandører

I tillegg til Rosenberg Worley, er Baker Hughes og Ocean Installer, begge med baser i Stavanger-regionen, valgt til å utføre ingeniørarbeid, anskaffelser, konstruksjon og installasjon av nye subsea-systemer (SPS), umbilicals, stigerør og transportrør til Jotun FPSO. Andelen norske leverandører i prosjektet er 70 %.