Foto: Espen Rønnevik/Øyvind Gravås, Equinor
Foto: Espen Rønnevik/Øyvind Gravås, Equinor

Så mye skattet oljebransjen i krisemåneden

Olje- og gasselskapene bidro med milliarder i skatt selv om oljeprisen ble mer enn halvert i mars.

Publisert Sist oppdatert

SSB legger hver måned frem statistikk som viser statens skatteinntekter fra måned til måned.

I de siste tallene som ble lagt frem i dag, kommer det frem at det totalt ble innbetalt og fordelt skatt for 271,3 milliarder kroner i mars. Det er såvidt bedre enn på samme tid i fjor.

For oljebransjen var mars en brutal måned. det var da oljeprisen falt fra 51,9 dollar fatet og helt ned til 22,76 dollar fatet. Likevel bidro oljebransjen også i mars med store inntekter til statskassen.

Ifølge tallene til SSB utgjorde skatteinnbetalingene fra olje- og gassutvinningen 16,3 milliarder kroner i mars. 5,1 milliarder kroner kommer fra den ordinære selskapsskatten som alle selskaper betaler, og ytterligere 11,2 milliarder kroner kommer fra særskatten på utvinning av petroleum. Tilsammen utgjør disse skattene 78 prosent av olje- og gasselskapenes overskudd.

16,3 milliarder kroner på en måned er mye penger, og det kommer trolig godt med i en tid der Norge er nødt til å hente inn mer penger enn vanlig fra oljefondet for å finansiere de omfattende krisetiltakene.

Samtidig er det ikke til å underslå at det likefullt er betydelig mindre enn på samme tid i fjor. Da var både oljeprisen og gassprisen markant høyere, og i mars i fjor utgjorde disse skatteinntektene 21,8 milliarder kroner.

Det må også påpekes at det trolig et er etterslep i beskatningen, og det blir derfor veldig interessant å følge denne utviklingen i månedene fremover.

Oljeprisen har tatt seg opp noe, men den svinger mye. I skrivende stund ligger den på ca 28,5 dollar fatet, men markedet er urolig og den kan svinge mye opp og ned fra dag til dag.

Samtidig er det verdt å merke seg at selv om oljeprisen er lav nå, så er er snittprisen så langt i år 47,85 dollar fatet.

Forøvrig er disse skatteinntektene kun fra olje- og gasselskapenes overskudd. De inkluderer ikke skatt på inntekt til de som jobber i oljebransjen, og heller ikke skatten som leverandørindustrien betaler. På den annen side er det overskudd som beskattes, og hvis leverandørindustrien går på en gigantisk smell som følge av manglende oppdrag så blir det ikke noe overskudd å skatte av.