Oljedirektør Ingrid Sølvberg.
Oljedirektør Ingrid Sølvberg.

- Det er behov for å skape arenaer for samarbeid på tvers av energibransjen

Oljedirektør Ingrid Sølvberg håper energibransjen klarer å dra i samme retning i 2021.

Publisert

Med 2020 trygt tilbakelagt og med et nytt år såvidt i gang, har enerWE snakket med flere bransjepersoner om deres forventninger til året. I går var det Energi Norges administrerende direktør Knut Kroepelien som delte sine forventninger, og i dag er det oljedirektør Ingrid Sølvberg.

- Selv om Covid-19-situasjonen også kommer til å prege dette året, håper og tror jeg det blir et mer «normalt» år enn det 2020 bød på. For mange er det nødvendig med en konsolidering etter «annerledesåret» 2020, og dette vil nok til en viss grad prege inngangen til 2021. Jeg ser likevel høy aktivitet med hensyn til både leting, utbygging og produksjon, der norsk sokkel gir nye funn og stabilt høy samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon, sier hun.

Og Sølvberg regner med at det som ble utsatt i 2020 - kan realiseres i år.

Jeg har en forventning om at letebrønner som ble utsatt på grunn av pandemien i 2020 blir realisert, og at selskapene utforsker det arealet de er tildelt grundig og effektivt.

- Jeg har en forventning om at letebrønner som ble utsatt på grunn av pandemien i 2020 blir realisert, og at selskapene utforsker det arealet de er tildelt grundig og effektivt. Videre er det en forventning at tiltakspakken fra myndighetene, som stimulerer til fortsatt høy investeringsvilje og høyt aktivitetsnivå, resulterer i prosjekter av høy kvalitet. Et høyt aktivitetsnivå må ikke gå på bekostning av langsiktighet og samfunnsøkonomisk verdiskaping fra ressursene på norsk sokkel, sier hun til enerWE.

- Energitransformasjonen vil nok stå høyt på agendaen i år også

Blant sakene hun tror energibransjen vil engasjere seg i, er overgangen til et grønnere samfunn.

Hvor fort overgangen til lavutslippssamfunnet vil gå, og hvordan man skal tilpasse sin egen virksomhet tror jeg er spørsmål de fleste aktørene i energibransjen stiller seg.

- Energitransformasjonen vil nok stå høyt på agendaen i år også. Hvor fort overgangen til lavutslippssamfunnet vil gå, og hvordan man skal tilpasse sin egen virksomhet tror jeg er spørsmål de fleste aktørene i energibransjen stiller seg. Vi ser at flere av aktørene på sokkelen involverer seg i andre energiformer enn bare petroleum. I tillegg til fortsatt leting og utvinning av olje og gass, vil nok elektrifisering, karbonfangst- og lagring og vindkraftproduksjon få stor oppmerksomhet også dette året, sier Sølvberg.

Behovet for møteplasser der energibransjen kan møtes - på tvers, har ikke blitt mindre i annerledesåret 2020 - og behovet er like stort i 2021.

Etter hvert som ny næringsvirksomhet i norske havområder videreutvikles er det viktig å sikre god sameksistens og totalutnyttelse av havarealene for å skape størst mulig verdier til fellesskapet.

- Selv om synet på sakene kan være forskjellig, tror jeg mange er enige i at det er behov for å skape arenaer og møteplasser for samarbeid på tvers av energibransjen og de forskjellige aktørene. Og etter hvert som ny næringsvirksomhet i norske havområder videreutvikles er det viktig å sikre god sameksistens og totalutnyttelse av havarealene for å skape størst mulig verdier til fellesskapet, mener Sølvberg.

Og hun legger til at Oljedirektoratet (OD) har ambisjoner på vegne av norsk oljebransje.

- OD har høye ambisjoner for norsk petroleumsvirksomhet framover. Ut i fra operatørenes planer ser vi en svært høy prosjektaktivitet. I OD er vi klare til å brette opp ermene for å gjøre vår del av jobben med å bidra til størst mulige verdier for samfunnet. Men det er svært viktig at aktørene i bransjen gjør sin del for å sikre høy kvalitet i prosjektene og godt samarbeid på tvers av operatør og leverandørindustri. Videre så vi dessverre flere alvorlige hendelser i fjor, og både myndighetene og selskapene vil være opptatt av å styrke innsatsen for sikker og ansvarlig utbygging og drift, sier hun.

Tror pandemien fortsatt vil skape utfordringer

Spurt om hva som vil bli mest utfordrende i 2021, varer Sølvberg;

- Det vil være utfordrende både for aktører og hver enkelt av oss hvis pandemien fortsetter å prege samfunnet og tilværelsen like sterkt. Det vil kunne utfordre operasjoner til havs og hemme fremdrift i utbyggingsprosjekter, sier hun - og fortsetter;

Petroleumsnæringen er helt sentral for en god energitransformasjon, og vi må få til gode samarbeidsformer og arenaer på tvers.

- Videre har petroleumsindustrien en utfordring og en stor oppgave i å kommunisere energirealitetene til omverden, inkludert olje og gass sin rolle i energimiksen de neste tiårene. Petroleumsnæringen er helt sentral for en god energitransformasjon, og vi må få til gode samarbeidsformer og arenaer på tvers. Samhandling er en viktig nøkkel til å sikre fortsatt langsiktig og høy samfunnsøkonomisk verdiskaping fra både petroleumsressursene på sokkelen og en samlet norsk energibransje.

I likhet med veldig mange andre nordmenn, håper Sølvberg at arbeidslivet etter hvert vil vende tilbake til en mer «normal» situasjon.

- Jeg gleder meg veldig til å kunne møte kollegaer både i og utenfor OD fysisk – til å diskutere over kaffekoppen, og oppleve den dynamikken som skjer når engasjerte mennesker møtes i samme rom. Jeg synes jeg har verdens mest spennende jobb og gleder meg til hver dag. OD har et viktig samfunnsoppdrag, jeg har dyktige kollegaer og jeg ser en spennende fremtid for norsk sokkel. Jeg gleder meg til fortsettelsen, proklamerer hun.

Powered by Labrador CMS