Oljebransjen har en snittlønn på 71.200 kroner i måneden

Publisert

I dag la SSB frem oppdaterte tall for lønnsutviklingen i Norge, og de viste den laveste lønnsveksten som Norge har hatt på denne siden av årtusenskiftet.

I snitt har nordmenn nå en månedslønn på 43.300 kroner, en økning på kun 1,6 prosent. Det er markant lavere enn gjennomsnittslønnen i oljebransjen. Den ligger nå på 71.200 kroner, opp 1.100 kroner fra året før.

Oljebransjen trekker dermed ned den gjennomsnittlige lønnsveksten i Norge. SSB har derfor også sett på hvordan lønnsutviklingen for landet som helhet ville blitt hvis oljebransjen holdes utenfor statistikken.

- Totalt sett dro nedgangen i antall oljemedarbeidere lønnsveksten ned med om lag 0,3 prosentpoeng, slik at den samlede veksten eksklusive denne næringen var på om lag 1,9 prosent. For privat sektor separat var påvirkningen om lag et halvt prosentpoeng, slik at lønnsveksten uten oljenæringen også her var på om lag 1,9 prosent, skriver SSB.

Selv om bransjen har den dårligste lønnsutviklingen, er det likevel fortsatt en bransje der de gjenværende ansatte tjener godt.

SSB-tallene er gjennomsnittstall for ca. 300 forskjellige yrker, og innenfor hvert yrke kan det være store forskjeller i lønnsnivået. Blant tallene er det interessant å se på noen yrkesgrupper som er relevante for olje- og energibransjen:

Som vi ser av de utvalgte yrkene over, er det veldig få av jobbene innenfor olje- og energibransjen som lønner lavere enn landsgjennomsnittet. Det er kun energimontører, samt dekks- og maskinmannskap på skip.

Det kan imidlertid være store forskjeller fra bedrift til bedrift og innenfor hvert enkelt yrke.

YrkeMånedslønn
Ledere av olje- og gassutvinning mv.kr 103 700
Geologer og geofysikerekr 81 100
Miljøvernrådgiverekr 52 200
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)kr 75 700
Elkraftingeniørerkr 54 600
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgikr 66 100
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanleggkr 64 100
Energimontørerkr 39 200
Dekks- og maskinmannskap (skip)kr 39 700