Oljebransjen bidro med 56,2 milliarder i skatter og avgifter i fjor

Publisert

Det er tøffe tider i olje- og gassbransjen selv om ting ser lysere ut i år enn i fjor og i forfjor. Likevel bidrar bransjen med store beløp til statskassen i form av skatter og avgifter.

Nye tall fra SSB viser at statskassen totalt dro inn 489 milliarder i skatter og 392 milliarder på avgifter. Det er en nedgang på 10 milliarder i skatteinntekter, samtidig som det er en økning på litt over 16 milliarder i avgifter.

Av dette bidro olje- og gassbransjen med 49,7 milliarder i skatteinntekter, og 6,5 milliarder kroner i avgifter på petroleumsutvinning i fjor.

Skatteinntektene fra olje og gass fordeler seg med 19,5 milliarder på ordinær skattlegging av oljeutvinning, og 30,2 milliarder gjennom særskatten. Likefullt utgjør disse markant mindre enn året før, da disse skattene totalt dro inn 69,7 milliarder.

Merk at disse skatte og avgiftsinntektene ikke inkluderer andre inntekter som har fra olje- og gassbransjen.

Les også: