Hvor er oljeindustriarbeiderne i Arbeiderpartiet?

Publisert

Kommentar av Idar Martin Herland.

Historien til Arbeiderpartiet er nært knyttet til arbeiderkamp og fagorganiserte. Industriarbeiderne var bærebjelken. Men hvor er de blitt av i dagens Arbeiderparti? Er det på tide å starte en mobilisering på grasrota? Oljeindustrien er landets viktigste næring. Men hvor mange oljearbeidere er aktive i politikken på Nasjonalt plan?

Om dere ser på landets største lokallag i Arbeiderpartiet, har de 900 medlemmer. Se forøvrig denne linken.

Jo større et lokallag er, jo større innflytelse har man på den politikken som føres. Ønsker man å endre dagens politiske kurs, tror jeg at man må søke innflytelse i noen av de store, toneangivende partiene. FrP og Høyre virker ikke for meg som et alternativ, om man tenker å bedre arbeidsvilkår, sysselsetting og omfordeling av verdiene som skapes. Om vi ser på sponsorlisten til disse partiene, forstår man hvem de arbeider for. Tenk også over at vi aldri har hatt flere arbeidsledige enn i disse dager. Totalt sett over 135 000, og 40 000 kun i oljeindustrien. Gjør dagens regjering nok for disse?

Om man ønsker å påvirke landets politikk vedrørende olje og energi generelt, og petroleumsindustrien spesielt, må man mobilisere grasrota i industrien.

Er tiden kommet for å etablere et lokallag for dem som arbeider i oljeindustrien og på sokkelen? Da tenker jeg ikke minst på sjøfolkene! Den gruppen har man dessverre herset med i alt for mange år. Om utviklingen fortsetter, vil det om kun få år knapt være en sjømann igjen i sjøfartsnasjonen Norge. Det er en skam! Men vi må også sørge for at alle de andre som arbeider på sokkelen. Det er tross alt Norges største distriktsarbeidsplass. Utflagging er en reell trussel.

Jeg tror at en forutsetning for å videreføre suksessen innen olje og energi, er at vi sikrer nasjonal kontroll med resursene, og at flertallet av dem som arbeider der, også i fremtiden har Norsk pass!

Hvor mange ønsker å etablere Oljeindustriens Arbeidersamfunn? Altså et lokallag i Arbeiderpartiet, primært for dem som sysselsettes innen olje og gass. Det er pr nå ca 290 000 mennesker, så det skulle jo være mulig?

Kjør debatt!

--

Idar Martin Herland blogger på Oljearbeideren.no.