Olje og gass har betalt en tredjedel av næringsskatten så langt i år

Selv med en halvering av skatteinntektene fra olje- og gassutvinningen, er det oljeselskapene som leverer de store skattbare overskuddene.

Publisert Sist oppdatert
Årets skatteinntekter fra olje- og gassvirksomheten er betydelig lavere enn i fjor og i forfjor, men omtrent på linje med 2016 og 2017.
Årets skatteinntekter fra olje- og gassvirksomheten er betydelig lavere enn i fjor og i forfjor, men omtrent på linje med 2016 og 2017.

I de siste månedlige tallene for skatteregnskapet hos SSB kommer det frem at staten så langt i år har hentet inn 680 milliarder kroner i skatt. Skatt på utvinning av petroleum står for 39 av disse milliardene, og det utgjør 5,7 prosent.

39 milliarder kroner er fortsatt mye penger med tanke på at 2020 har vært et katastrofalt år for oljebransjen. Det inkluderer et kraftig midlertidig fall i oljeprisen som følge av både koronarestriksjoner og en priskrig på olje mellom OPEC og Russland, samt et kraftig prisfall på gass som følge av at tilbudet overgikk etterspørselen. I tillegg påvirkes den norske stats skatteinntekter av Norges selvpålagte produksjonsrestriksjoner, samt at krisepakken til oljebransjen.

Når det er snakk om skatt på petroleumsutvinning dreier det seg om to skattetyper:

  • Ordinær skatt på utvinning av petroleum
  • Særskatt på utvinning av petroleum

Førstnevnte er intet annet enn den ordinære selskapsskatten på overskudd. Den er for tiden på 22 prosent, slik den er for alle bedrifter med regnskapsmessig overskudd. Etter at årets første ni måneder er unnagjort utgjorde denne ordinære selskapsskatten 16,9 milliarder kroner. Det er en nedgang på 9,9 prosent fra samme tid i fjor, og en nedgang på hele 39,5 prosent sammenlignet med samme tid i 2018.

Her er det verdt å nevne at dette er ordinær selskapsskatt kun for selskapene som driver med olje- og gassutvinning. Selskapsskatt på leverandørindustrien sorterer innunder ordinær skatt til staten sammen med resten av næringslivet.

Særskatt på utvinning av petroleum er grunnrentebeskatningen av overskuddet som hentes ut fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Den utgjør 56 prosent av overskuddet, og kommer i tillegg til den ordinære selskapsskatten. Totalt utgjør dermed beskatningen 78 prosent av overskuddet som genereres.

Denne særskatten har så langt i år utgjort 22,2 milliarder kroner. Det er 23,5 prosent mindre enn på samme tid i fjor, og hele 61,3 prosent mindre enn for to år siden.

Selv om skatteinntektene fra olje- og gassvirksomheten har gått kraftig ned i år, er det verdt å merke seg at den fortsatt utgjør en betydelig andel av skatten som kommer fra såkalte upersonlige skatteytere. Det vil i praksis si næringslivet.

Så langt i år har upersonlige skatteytere bidratt med 119,4 milliarder i skatt. Av det kommer 32,7 prosent direkte fra rendyrkede olje- og gasselskaper. Det vil si at en tredjedel av skatteinntektene fra næringslivet kommer fra olje og gass.