Olje og gass utgjorde 48,4 prosent av Norges eksportinntekter i 2017

Publisert

Da SSB tidligere denne uken la frem oppdaterte tall for Norges import og eksport, lå fokuset på at det var rekordhøy fastlandseksport i 2017. Det ble også vinklingen i NTB-artikkelen, og i pressen generelt.

At fastlandseksporten stiger er selvsagt gode nyheter for Norge, og spesielt i en tid der det fokuseres mye på at vi må få opp eksporten fra andre næringer enn fra olje og gass nå som bransjen har vært gjennom en gedigen nedtur.

Totalt endte Norges eksportinntekter på 843,3 milliarder kroner, og det var en økning på 12,2 prosent fra 2016. Av dette utgjorde fastlandseksporten 418,7 milliarder kroner, og det var en vekst på 8,2 prosent.

Ser vi nærmere på tallene, ser vi at det også har vært et godt år for både olje- og gasseksporten.

Totalt eksporterte Norge råolje for 209,0 millioner kroner, opp fra 187,6 millioner året før. Mye av det skyldes høyere snittpris på oljen. Den lå på 418 norske kroner pr fat.

Økningen for gasseksporten var enda høyere, selv om totalsummen endte så vidt under oljeeksporten. Med 199,6 milliarder kroner ble det eksportert gass for 24 prosent mer i 2017 enn i 2016.

Legger vi sammen olje- og gasseksporten ender vi med en total på 408,4 milliarder kroner. Det er marginalt lavere enn den totale fastlandseksporten, men det utgjør hele 48,4 prosent av Norges eksport i 2017.

På månedsbasis svinger det veldig, avhengig av oljeprisen. Da den var på sitt laveste i fjor var fastlandseksporten høyere, men mot slutten av året da oljeprisen tok seg opp var olje-og gasseksporten høyere igjen.

Fra måned til måned svinger det veldig, men mot slutten av fjoråret var olje- og gasseksporten nok en gang større enn fastlandseksporten.
Fra måned til måned svinger det veldig, men mot slutten av fjoråret var olje- og gasseksporten nok en gang større enn fastlandseksporten.